Boris Jeltsin: Zeer bijzondere ontmoeting

"Ik ben geheel voldaan over de resultaten en met de geest en de sfeer van mijn ontmoeting met president Bill Clinton. Het was in alle opzichten zeer bijzonder. (...) We hebben in Vancouver onmiddellijk een gemeenschappelijke taal gevonden, waarschijnlijk omdat we beiden zakelijk zijn ingesteld en tegelijkertijd in zekere zin beiden idealisten zijn. (...) De ontmoeting in Vancouver geeft een verschuiving weer van algemene verzekeringen voor steun aan Rusland tot pragmatische, specifieke, gedetailleerde projecten. (...) Amerika is van plan steun te geven aan de Russische ondernemers, in het bijzonder de kleine en middelgrote boeren, Ruslands jeugd. Het gaat samenwerken op het terrein van de constructie van huisvesting voor militairen en op andere terreinen. Dit alles ondersteunt de Russische hervormingen en is onderdeel van de strategische samenwerking tussen ons, zo heeft Bill Clinton beklemtoond. Een verbinding tussen deze maatregelen en andere politieke maatregelen werd vermeden (...)'