Bewindslieden op de uitkijk

Is met het vertrek van Hans van den Broek naar Brussel en staatssecretaris Berend-Jan van Voorst tot Voorst naar Maastricht de uittocht begonnen uit het kabinet dat nog ongeveer een jaar heeft te gaan? Sommige bewindslieden beginnen om zich heen te kijken.

Minister Dales zei weliswaar in deze krant dat ze met “een natte vinger” te lijmen is voor een nieuw kabinet en minister Pronk liet in Vrij Nederland weten dat hij nog wel een periode wil. Maar in tijden van politieke onzekerheid kan het aantrekkelijk zijn niet alles op één paard te zetten. Pronks aandacht is altijd naar de Verenigde Naties uitgegaan. Hij heeft er, zo wordt in het New Yorkse hoofdkwartier van de volkerenorganisatie gezegd, een “zeer goede reputatie”. Pronk, die ooit een toppositie bekleedde bij de UNCTAD, adviseert Boutros Ghali bij de reorganisatie van de Verenigde Naties, die nu meer profiel hebben gekregen maar nog wel slagvaardiger moet worden gemaakt.

Aan het eind van het jaar komt in de VN-top een interessante plaats vrij als de ambtstermijn afloopt van William H. Draper III, de huidge "Administrator' van het Ontwikkelingsprogramma van de VN, het UNDP. Draper, Republikein, maakt weinig kans op een nieuwe kandidatuur door de regering-Clinton. Later dit jaar moeten nationale regeringen daarom hun kandidaten melden voor de nieuwe "Administrator' die tevens de functie bekleedt van under-secretary-general.

De post is de mondiaal denkende Pronk op het lijf geschreven. Er is echter een complicatie: de Nederlandse regering heeft ex-minister Gerrit Braks al naar voren geschoven als mogelijk directeur-generaal van de FAO, de Wereldvoedsel- en landbouworganisatie van de VN. Twee Nederlanders in de VN-top is wellicht wat veel. Wie de beste lobby heeft, wint. Pronks frequente reizen naar Afrika het afgelopen half jaar - Ethiopië, Kenia en twee keer Soedan - kunnen hem in dit kader zeer van pas komen. (DJE)