"Aantijging over misbruik WAO serieus nemen'

DEN HAAG, 5 APRIL. De parlementaire enquêtecommissie-Buurmeijer doet er goed aan de beschuldigingen van prof. W.J. Beek over het misbruik van de WAO door de sociale partners in haar onderzoek mee te nemen.

Dat vinden de fractiespecialisten Beijlen-Geerts (PvdA) en Linschoten (VVD). Hun collega Biesheuvel (CDA) reageerde vanmorgen terughoudend. Hij beschouwt Beeks uitlating als een “open sollicitatie” om voor de commissie-Buurmeijer te mogen verschijnen.

Vorige week beschuldigde Beek, tot 1987 topmanager bij Unilever, in deze krant de sociale partners van georganiseerd misbruik van de WAO. Volgens Beek hebben de vier grootste Nederlandse bedrijven, verenigd in de "ABUP' (A van Akzo, B van BPM, dat is Shell, U van Unilever en P van Philips), in de jaren zeventig besloten dat de WAO moest worden gebruikt om arbeid door kapitaal te vervangen. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) zou daarbij als "boodschappenjongen' hebben gefungeerd.

Mr. Chris van Veen, VNO-voorzitter van 1974 tot 1984, ontkent dit laatste ten stelligste. “Het ABUP? Ik weet niet eens wat het is,” zegt hij in een reactie. De besluitvorming bij het VNO verloopt volgens het Van Veen “uiterst zorgvuldig”. Herman Bode, bestuurder sociale zekerheid bij het FNV van 1977 tot 1985, zegt dat hij “zich goed kan voorstellen dat grote ondernemingen bij een bedrijfssanering naar oplossingen zochten die zo goedkoop mogelijk waren.” Maar van een “kongsi” van werknemers met werkgevers was ook volgens Bode geen sprake.

Het Kamerlid Beijlen-Geerts (PvdA) zei vanmorgen in een reactie op de uitlatingen van Beek “dat het niet nieuw is dat kongsi's van werkgevers en werknemers bij reorganisaties misbruik maakten van de WAO. Nieuw is de schaal waarover Beek spreekt. Interessant, ook voor de enquêtecommissie, is dan de rol van de bedrijfsartsen.” Linschoten (VVD) spreekt van een “heel pregnant signaal, het gebeurt zelden dat zo iemand zijn mond open doet.”

Biesheuvel roept op “nuchter te blijven”. De commissie-Buurmeijer zal volgens hem onderzoeken of er al dan niet misbruik is gemaakt van de WAO. “Maar dan in een breder verband. De timing van Beek, een maand voor de openbare verhoren van de enquete, is niet zonder reden,” aldus Biesheuvel.