Wethouder treedt af na gesprek met FIOD

MAASTRICHT, 3 APRIL. De Maastrichtse VVD-wethouder P. Neus heeft gisteren geheel onverwachts zijn functie neergelegd nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hem had ondervraagd over een openstaande rekening bij een plaatselijke aannemer. Neus is twee jaar geleden met de bevriende aannemer H. Tillie overeengekomen dat deze zijn keuken zou verbouwen en dat hij de rekening van circa 30.000 gulden zou betalen, zodra hij over genoeg liquide middelen zou beschikken.

Neus zei dat hij achteraf bezien naïef had gehandeld door de schijn te wekken dat hij zich door de aannemer had laten bevoordelen. Hij verwees naar de recente zaak rond wethouder J. In de Braekt, die vorige maand op verdenking van corruptie werd gearresteerd, omdat hij giften in de vorm van reisjes zou hebben aangenomen van wegenbouwer J. Baars uit Klimmen.

Neus, die vijf jaar wethouder is geweest, was in het Maastrichtse college van B en W verantwoordelijk voor onderwijs, toerisme en grondzaken.