Wel fouten, geen fraude bij WHO onder Nakajima

GENEVE, 3 APRIL. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn financiële “onregelmatigheden en fouten” geconstateerd, maar er is onder leiding van de Japanner Hiroshi Nakajima geen fraude gepleegd.

Dit is de conclusie van een onderzoekscommissie die vooral op aandringen van Westerse landen de boeken van de WHO heeft gecontroleerd. Zij verdachten Nakajima ervan zijn herverkiezing dit jaar als directeur-generaal met smeergeld te hebben verzekerd. Bij het onderzoek kwamen zes gevallen aan het licht waarin de WHO zich niet aan de gebruikelijke procedures had gehouden voor het verstrekken van fondsen. Daarmee was een bedrag van circa 360.000 gulden gemoeid, aldus het gisteren gepubliceerde rapport. In 1992 verdeelde de gezondheidsorganisatie 163 miljoen dollar over 28.000 projecten. De Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten hadden begin dit jaar aangedrongen op het onderzoek nadat de 31 landen tellende Uitvoerende Raad van de WHO Nakajima voor een tweede ambtstermijn als directeur-generaal had voorgedragen. Westerse landen verdachten hem ervan de steun van deze landen te hebben gekocht door hen financiering van projecten toe te zeggen. Vijf van de zes gevallen waarin de regels niet werden nageleefd, betroffen landen die zitting hebben in de Uitvoerende Raad. Maar tot tevredenheid van Nakajima vond de onderzoekscommissie geen bewijzen voor fraude. Volgende maand wordt op de algemene vergadering van de WHO definitef gestemd over de herbenoeming van de Japanner, die sinds 1988 directeur-generaal is. (AP)