Topman PTT wordt commissaris bij ABN Amro

Ir. W. Dik, voorzitter raad van bestuur Koninklijke PTT Nederland (KPN) en oud-Shell bestuurder ir. J.M.H. van Engelshoven zijn benoemd tot lid van de raad van commissarissen van ABN Amro Bank. Dik werd drieënhalf jaar geleden al door de ABN gevraagd als commissaris, maar de fusie met Amro Bank vertraagde zijn benoeming.