Rugbybestuur

De buitengewone vergadering van de Nederlandse Rugbybond (NRB) heeft het vertrouwen in penningmeester Leo Lampe opgezegd.

In Nieuwegein kreeg het bestuur de steun van de afgevaardigden om Lampe weg te zenden: 84 stemmen voor, 29 tegen en 7 onthoudingen. Ton Strik uit Zoetermeer zal tot de jaarvergadering in juni de functie van penningmeester waargenomen. De ledenvergadering moet later zijn definitieve benoeming goedkeuren. Daarmee is de rust in de NRB voorlopig teruggekeerd. Lampe was in opspraak gekomen omdat hij eigenmachtig een enquete naar het functioneren van het bondsbureau en zijn medebestuursleden had laten uitvoeren. De resultaten van dat onderzoek stelden de bond in een kwaad daglicht.