Overdracht commando Suriname verhinderd

PARAMARIBO, 3 APRIL. De overdracht van het commando over het Nationale Leger aan Arthy Gorré als bevelhebber is gisteren niet meer doorgegaan. De legerleiding en de groepscommandanten hebben zich er tegen verzet. Opperbevelhebber president Ronald Venetiaan verklaarde dat commandant Ivan Graanoogst weer met de waarneming wordt belast. Ex-bevelhebber Bouterse heeft zijn bemiddeling aangeboden. Hij zei dat het land nu geen coup kan verdragen.

Venetiaan ontving gistermorgen 20 van de 22 groepscommandanten en de legerleiding om hun de benoeming van Gorré officieel mee te delen. De militairen zeiden de benoeming niet te accepteren en liepen weg. Zij voelen zich beledigd omdat er niet met hen was overlegd. De officieren gaven geen gehoor aan de sommatie van de president om te blijven zitten. Venetiaan zei dat hierover verder in legerverband zal worden gesproken.

Op een persconferentie verklaarde ex-bevelhebber Desi Bouterse dat het probleem “door dialoog en consensus opgelost moet worden. Het land is niet gebaat bij nog meer spanningen”. Zonder een zweem van emotie zette Bouterse zijn zienswijze uiteen. Hij verzocht de pers de zaak niet in de sensationele sfeer te brengen, omdat de situatie daarvoor veel te ernstig is. Hij ontkomt “niet aan de indruk dat op z'n zachtst gezegd provocatie naar het leger gepleegd wordt”. Het leger wordt naar een punt gedreven om “militair te moven”.

Bouterse suggereerde de instelling van een commissie. Nadat de Nederlandse ambassade in Paramaribo donderdag al een verklaring had uitgegeven waarin met “voldoening en vertrouwen kennis genomen is” van de benoeming van de heer Gorré, is gisteren in een tweede verklaring gewaarschuwd: “Elke ontwikkeling in strijd met de parlementaire democratie kan niet anders dan negatieve gevolgen hebben voor de bilaterale relaties en de nauwe samenwerking zoals vastgelegd in het raamverdrag van juni 1992.”

De regering wijst er in dat verband op dat artikel 13 van het raamverdrag de mogelijkheid opent van onmiddellijke opschorting van het verdrag in geval van “fundamentele schending van onder meer de constitutionele beginselen van de democratie en rechtsstaat”.

De ambassade van de VS in Paramaribo verklaarde gisteren de grootste waarde te hechten aan het beginsel dat strijdkrachten van een land ondergeschikt zijn aan hun gekozen regering. De ambassade feliciteerde president Venetiaan met de vorderingen die hij gemaakt heeft om dit beginsel in Suriname toe te passen.