Kabinet volgt SER-advies over EMU

DEN HAAG, 3 APRIL. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met het advies van de Sociaal-Economische Raad over de aanpassing van het financieel-economische beleid die nodig is voor de Nederlandse toetreding tot de Economische en Monetaire Unie.

De kern van het SER-advies van november is dat alles op alles moet worden gezet om de werkgelegenheid te vergroten. Daarom pleit de SER - unaniem - voor loonkostenmatiging, verkleining van het verschil tussen bruto loonkosten en netto besteedbaar inkomen (de "wig'), een vergroting van het verschil tussen salaris en uitkering. Het accent zou moeten liggen op de vergroting van de werkgelegenheid voor langdurig werklozen. Het kabinet is het met dit advies eens, en de ministers Andriessen (economsiche zaken), De Vries (sociale zaken) en Kok (financiën) hebben de SER gisteren gevraagd het advies nader te concretiseren en te kwantificeren “tegen de achtergrond van de sombere vooruitzichten voor de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid”.