Fokker voelt zich gesterkt door nieuwe start

AMSTERDAM, 3 APRIL. Fokker maakte vandaag een beetje een nieuwe start. Gesterkt door de wetenschap dat de overname door het Duitse Dasa het definitieve groene licht van Daimler-Benz heeft gekregen kon het Fokker-bestuur vandaag de op zichzelf sombere situatie waarin de vliegtuigbouw en de resultaten van Fokker zelf verkeren wat opvrolijken met enig nieuw elan. Vergeten leek tijdens de presentatie van het jaarverslag even alle ellende rondom de fusie-onderhandelingen van het afgelopen jaar. Iets minder vergeten was de pas vorig week aangekondigde forse reorganisatie die 2100 Fokker-werknemers hun baan zal kosten. “Een pijnlijke en ongebruikelijk grote maar niettemin onvermijdelijke ingreep in deze sterk cyclische bedrijfstak”, aldus het Fokker-bestuur.

Maar daar stond dan weer het positieve nieuws tegenover van de geslaagde proefvlucht die een prototype van de Fokker 70 vandaag maakte vanaf Woensdrecht. Fokker hoopt dit nieuwe toestel met 70 tot 80 zitplaatsen, een ingekorte versie van de Fokker 100, komende zomer tijdens de luchtvaarttentoonstelling op Le Bourget officieel te lanceren.

De Fokker-top wreef zich terecht in de handen over de F70. Het vliegtuig is tegen relatief zeer lage kosten (omstreeks 350 miljoen gulden) in zeer korte tijd ontwikkeld. Weliswaar is de timing voor de lancering door de malaise in de luchtvaart niet de meest gunstige, maar Fokker (en ook Dasa) verwachten toch binnen een jaar of twee een opleving van de vraag naar regionale vliegtuigen. Fokker ziet “links en rechts al wat lichtpuntjes” in de markt ook al heeft het bedrijf al maandenlang geen toestel verkocht.

De vliegtuigbouwer is van plan om ook rondom de F50 een "familie' te ontwerpen. Als eerste wordt gedacht aan een 60-zitter turboprop (de F60) die over 2 jaar klaar zou moeten zijn.

Fokker is over de verkoop van de F70 volgens bestuursvoorzitter E.J. Nederkoorn “in verregaande onderhandelingen” met een aantal partijen. Een daarvan is mogelijk Lufthansa City Line want waarschijnlijk niet toevallig was juist vandaag een delegatie van die Duitse regionale vliegmaatschappij bij Fokker op bezoek. Als Lufthansa als launching customer voor de F70 zou fungeren is dat waarschijnlijk nu al een positief effect van de alliantie met Dasa die overigens pas 27 april formeel zal worden bekrachtigd.

De samenwerking met Dasa levert Fokker een forse versterking van de uitgeholde vermogenspostie op en schept daardoor de "lucht' om de huidige malaise op de vliegtuigmarkt uit te zingen, ook van de synergetische effecten van de alliantie verwacht de raad van bestuur een aanzienlijke bijdrage aan de resultaten. Bestuurslid R.J. van Duinen legde eveneals zijn collega's nog eens de nadruk op de leidende rol die Fokker in de samenwerking is toebedacht bij onder andere ontwerp, produktie en marketing van straalvliegtuigen met 65 tot 130 stoelen. Als Dasa met bruikbare ideeën komt, zullen we die zeker oppakken, zei Van Duinen die geen moment angst zei te hebben dat de Duitsers op die manier Fokkers leidende rol zullen ondergraven. “Fokker alleen had geen toekomst”, hield Nederkoorn de aanwezigen nog maar eens voor. “Dit moest gebeuren. Het is een juiste keuze.”

Fokker heeft nog weinig hoop op een resultaatverbetering in '93, dat nog een moeilijk jaar blijft. Weliswaar hoeft door de toename van het eigen vermogen minder geld te worden geleend, maar daar staat tegenover dat de aangekondigde reorganisatie een forse voorziening nodig maakt. Een positief effect hoopt Fokker te bereiken met het vrijwel uitsluitend in opdracht fabriceren van vliegtuigen waardoor de kostbare voorraad onverkochte toestellen niet verder zal groeien. Alle goede bedoelingen ten spijt blijft het bedrijf echter ook dit jaar nog met een veel te grote voorraadpositie en opnieuw met een grote rentepost opgezadeld.