De carrieres van pastoors-waarnemers in de ...

De carrieres van pastoors-waarnemers in de vijftiende en zestiende eeuw en van hedendaagse assisten-in-opleiding komen op heel wat punten treffend overeen.

A.J.A. Bijsterveld, Vrije Universiteit Amsterdam

Elk (medisch) specialisme is gebaat bij ondersteuning van superspecialisten door generalistisch ingestelde vakgenoten.

C.W.H. de Fijter, Vrije Universiteit Amsterdam

Het feit dat ons land het hoogste aantal adviseurs per vierkante meter kent, toont aan dat Nederland nog steeds een land is van dominees en schoolmeesters.

H.W. Volberda, Rijksuniversiteit Groningen

De groep mensen waarmee we ons verbonden voelen groeit naarmate we verder van huis zijn. Voor het 'verenigd-Europa-gevoel' moeten waarschijnlijk alle Europeanen verhuizen naar een ander continent.

J. Nijhuis, Katholieke Universiteit Nijmegen