Dales hoedt zich voor uitspraken over normen

DEN HAAG, 3 APRIL. Minister van binnenlandse zaken C.I. Dales (PvdA) vindt dat ministers en andere ambtsdragers voorzichtig moeten zijn met het doen van uitspraken over normen en waarden. “Mensen die ambten en zeer herkenbare functies bekleden, moeten zich over morele kwesties niet in algemeen theoretische bewoordingen uitlaten. Zij moeten veel meer spreken over de zaken waar het echt om gaat.” Dat zegt de minister in een vraaggesprek met deze krant, en daarmee neemt zij een duidelijk ander standpunt in dan haar CDA-collega van justitie, Hirsch Ballin.

Ook relativeert zij uitlatingen van de Amsterdamse hoofdcommissaris - en partijgenoot - Nordholt. Onlangs waarschuwde hij voor rassenrellen in de hoofdstad als het beleid niet verandert. Dales meent dat het “voorspellen van rampen niet aan de orde” is. De PvdA-minister is beschikbaar voor een nieuwe ambtstermijn in een nieuw kabinet na de komende verkiezingen. Op de vraag of zij een volgende termijn ambieert, zegt zij: “Ja, ik ben met een natte vinger te lijmen.”

Volgens Dales zit het kabinet Lubbers-Kok “hecht in elkaar”. “Ik heb zeven zogenaamde crises meegemaakt. Daarbij werd telkens gezegd dat het kabinet nog maar kort te leven had. Het is allemaal onwaar gebleken.”

Zij meent verder dat grote bezuinigingen op het ambtenarenapparaat van de rijksoverheid niet langer aan de orde zijn. Vergeleken met het aantal ambtenaren in andere Westerse landen blijkt Nederland volgens Dales “tamelijk onderaan te staan”.