Wallage geeft meer geld voor verzorging

ZOETERMEER, 2 APRIL. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) stelt 25 miljoen gulden extra beschikbaar voor het vak verzorging.

In dit vak, vanaf komend schooljaar een van de vijftien verplichte vakken van de basisvorming, leren kinderen ondermeer lichaamsverzorging, schoonmaken, omgaan met geld, kleren wassen en veilig vrijen. Het geld dat Wallage beschikbaar stelt, is vooral bedoeld voor omscholing van leraren die verzorging gaan geven. De komende jaren zijn zeker 900 leraren extra nodig voor het vak. Verzorging werd op de valreep aan de basisvorming toegevoegd.