VN: "bewijzen' oorlogsmisdaden

GENÈVE, 2 APRIL. De VN-commissie die oorlogsmisdaden in het vroegere Joegoslavië inventariseert en onderzoekt beschikt over bewijzen dat in Ovcara in het oosten van Kroatië willekeurige executies zijn uitgevoerd op een groot aantal Kroaten, die vervolgens in een massagraf zijn begraven.

De bewijzen zijn het resultaat van onderzoek ter plaatse, uitgevoerd door een groep deskundigen onder leiding van dr. Clyde Snow. Het onderzoek is een reactie op beweringen over een massamoord op Kroaten na de verovering van de stad Vukovar door de Serviërs in november 1991. De Kroatische burgers die na het drie maanden durende beleg nog in Vukovar woonden verlieten hun stad na de inname door de Serviërs. Naar schatting tweehonderd gewonden die in het ziekenhuis van Vukovar lagen bleven echter achter. Volgens hardnekkige berichten werden zij door de Serviërs op vrachtwagens geladen, naar een veld in Ovcara gebracht en daar geëxecuteerd. Ook het ziekenhuispersoneel zou zijn doodgeschoten.

Op last van de VN-commissie die oorlogsmisdaden onderzoekt en die wordt voorgezeten door de Nederlandse hoogleraar Frits Kalshoven is de groep van dr. Clyde Snow in Ovcara aan het werk gegaan. In een vraaggesprek met een Amerikaans televisiestation heeft Snow gezegd dat er “nu harde bewijzen zijn dat in Ovcara massaal executies zijn uitgevoerd” en dat die bewijzen “een relatie lijken te leggen tussen de lichamen in het gevonden massagraf en de zieken die uit het ziekenhuis van Vukovar zijn verdwenen”. Op de elf tot nu toe onderzochte lijken in het massagraf zijn verwondingen aangetroffen die met vuurwapens zijn toegebracht. Ook zijn resten van ziekenhuiskleding aangetroffen. Verder zijn kogelhulzen en een indertijd door het federale Joegoslavische leger gebruikte munitiedoos geborgen en zijn op bomen langs het graf sporen van kogelinslagen gevonden.

Hoeveel mensen in Ovcara zijn vermoord is nog niet vast komen te staan. Volgens de geruchten ging het om tweehonderd zieken en verplegers, maar prof. Kalshoven zei woensdag dat de VN-ploeg ter plaatse “nog geen enkele schatting” heeft kunnen maken. Volgende maand zal volgens Kalshoven het bergen van de lichamen beginnen; daarmee zal men drie tot vier maanden bezig zijn. In juni moet aan de secretaris-generaal van de VN verslag worden uitgebracht. Een recent bezoek van deskundigen van de Canadese regering en de organisatie "Artsen voor Mensenrechten' heeft begin vorige maand geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. (AFP)