Universiteit werft Duitse studenten

AMSTERDAM, 2 APRIL. De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat via krantenadvertenties studenten uit Duitsland werven voor de exacte vakken. De advertentiecampagne begint eind april. Het project zal afhankelijk van het resultaat een jaar duren.

De campagne is een aanvulling op de al jaren bestaande uitwisseling van studenten. Volgens P. Blok van het bureau buitenland van de UvA past het nieuwe project in het beleid om reguliere studenten te werven in de omringende landen. Momenteel studeren 138 Duitsers aan de UvA. Het project moet studenten opleveren voor de faculteiten biologie, wiskunde en informatica en de studierichtingen biologie, medische biologie en statistiek.

De werving past bovendien in de campagne van de universiteit om meer studenten in de exacte wetenschappen aan te trekken. Er is een tekort aan bèta-mensen, zowel aan de universiteiten als in de maatschappij, aldus Blok. Bevordering van de internationale contacten staat voorop. Nu de binnengrenzen officieel zijn weggevallen veranderen de studentenstromen.

Dat de keuze vooraleerst op Duitse studenten valt, heeft volgens hem te maken met de niet zo glorieuze situatie waarin studenten zich aan Duitse universiteiten bevinden. Het Duitse weekblad Der Spiegel wijdde in zijn nummer van 2 november vorig jaar aandacht aan de praktische problemen waarmee Duitse universiteiten en hogescholen kampen als gevolg van de nog altijd groeiende studentenaanwas. Overvolle collegezalen, inmiddels meer dan een miljoen studenten, terwijl het aantal docenten sinds half jaren zeventig vrijwel gelijk is gebleven: 65.000.

De universiteiten in Groningen, Twente, Nijmegen en Maastricht hebben interesse getoond voor het project. In het najaar volgt een studiedag waarop de universiteiten gezamenlijk met vertegenwoordigers van het Duitse onderwijs om de tafel gaan zitten.