Uitspraak: auteurswet beschermt Van Dale

UTRECHT, 2 APRIL. Het Hof in Den Haag heeft gisteren bevestigd dat Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal gezien haar omvang en samenstelling een resultaat is van eigen creatieve arbeid en dus beschermd wordt door de auteurswet. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van de Utrechtse rechtbank bevestigd.

De vraag of de woordenlijst van de Grote Van Dale auteursrechtelijk is beschermd, werd urgent toen uitgeverij Van Dale Lexicografie in 1989 in een computerblad stuitte op een advertentie van R.J. Romme uit Bosch en Duin, een hobbyist in het oplossen van kruiswoordpuzzels en cryptogrammen. Romme had de woordenlijst van de Grote Van Dale (overigens zonder de bijbehorende verklaringen) door een tiental medewerkers op een diskette laten zetten. Een computerprogramma gebruikte de lijst vervolgens voor het oplossen van cryptogrammen en het maken van anagrammen.

De advocaat van Van Dale voerde voor de rechtbank in Utrecht aan dat Romme het auteursrecht had geschonden op het woordenbestand, omdat deze qua samenstelling een eigen karakter heeft. De redactie van Van Dale maakt een eigen keuze uit de Nederlandse taal. Overname op floppy leverde geen oorspronkelijk werk op.

De advocaat van Romme bracht naar voren dat de lijst met “kale trefwoorden” geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Alleen de combinatie met de omschrijving van de betekenissen maken volgens hem de Van Dale een werk van wetenschap of kunst dat door de auteurswet is beschermd.

Nadat de rechtbank Utrecht deze argumenten in haar vonnis van de hand had gewezen, ging Romme in hoger beroep. De zaak werd in een latere fase door de Hoge Raad in Den Haag terugverwezen naar het Hof in Den Haag. Dit Hof heeft gisteren de uitspraak van de rechtbank Utrecht bevestigd. Romme is veroordeeld tot de kosten van het kort geding, die in totaal 9.200 gulden bedragen.

“Voor de Nederlandse uitgeverswereld is dit een zeer belangrijke uitspraak”, zegt P. Detiger, directeur van uitgeverij Van Dale Lexicografie. “De conclusie van deze uitspraak is dat woordenlijsten die op basis van bepaalde criteria zijn samengesteld, vanaf nu kunnen worden beschouwd als intellectueel eigendom.”

    • Ewoud Sanders