RAF dreigt met nieuwe aanslagen op gebouwen

BONN, 2 APRIL. De Duitse stadsguerrillabeweging Rote Armee Fraktion (RAF) wil “zonodig” doorgaan met aanslagen op gevangenissen en overheidsgebouwen om de Duitse justitie te dwingen tot vervroegde invrijheidsstelling van alle langdurige gestrafte RAF-gevangenen. Komende aanslagen zullen echter niet tegen personen, bijvoorbeeld politici of industriëlen, gericht zijn.

Dit heeft het RAF-commando dat vorige zaterdag met zware explosieven een nieuwe, nog ongebruikte, gevangenis in het Hessense plaatsje Weiterstadt opblies, gisteren geschreven in een brief van zeven kantjes aan de Berlijnse Tageszeitung. Experts van de Duitse landelijke recherche (BKA) en het openbaar ministerie kwalificeren de in Mainz geposte brief als authentiek.

In de brief wordt de staat verweten dat hij zich niet houdt aan plannen om langdurig gevangen leden van de RAF vervroegd vrij te laten als zij openlijk geweld en terrorisme afzweren. Zulke plannen, die tot een soort verzoening tussen de staat en leden van de vroegere "harde kern' van de RAF moesten leiden, zijn anderhalf jaar geleden gelanceerd door de toenmalige minister van justitie, Klaus Kinkel (FDP, nu buitenlandse zaken).

In de brief van gisteren heet het dat RAF-commando's buiten de gevangenissen sindsdien “de druk hebben weggenomen” (door geen aanslagen meer te plegen) terwijl de staat daarentegen “door zijn harde houding” juist voor escalatie heeft gezorgd. Vermoedelijk wordt daarmee ook gedoeld op de weigering van de justitie in Noordrijn-Westfalen, vorig najaar, om drie langdurig gevangen RAF-leden in vrijheid te stellen hoewel zij geweld hadden afgezworen. Een van hen, de tot levenslang veroordeelde gevangene Dellwo, zei trouwens woensdag in een televisie-interview dat het initiatief-Kinkel “voor de RAF allang dood is”.

Minister van binnenlandse zaken Rudolf Seiters (CDU) heeft gisteren verzekerd dat regering en justitie vasthouden aan het initiatief-Kinkel. Van kracht blijft de bepaling dat RAF-gevangenen, als zij plechtig geweld afzweren, om vervroegde vrijlating kunnen vragen. “Maar de staat laat zich niet door de RAF chanteren”, aldus Seiters.