Ouderen met laag inkomen ook in het ziekenfonds

ROTTERDAM, 2 APRIL. De fractie van de PvdA wil een grote groep bejaarden, die nu nog particulier tegen ziektekosten is verzekerd, onderbrengen in het ziekenfonds. Ze hoeven dan minder premie te betalen. De PvdA gaat er bij het voorstel van uit dat het staatssecretaris Simons (volksgezondheid) niet lukt binnen afzienbare tijd een basisverzekering voor iedereen in te voeren.

De fractie stelt voor dit plan te financieren door de ziekenfondsgrens, de hoogte van het jaarinkomen tot waarop mensen via het ziekenfonds verzekerd kunnen zijn, te verhogen van 56.650 gulden tot ongeveer 61.000 gulden. De ziekenfondsen krijgen zo extra geld dat nodig is om de niet kostendekkende premie van de veel medische zorg vergende en dus "dure' bejaarden te compenseren. De PvdA wil daarnaast de zogeheten MOOZ-heffing handhaven die alle particulier verzekerden betalen ter financiering van deze groep.

De PvdA hoopt met de wetswijziging die zij voorbereidt te voorkomen dat bejaarden met een laag inkomen die een particuliere ziektekostenverzekering hebben afgesloten nog veel langer een veel hogere premie moeten betalen dan ziekenfondsverzekerden. Het gaat daarbij voornamelijk om bejaarden die al voor hun 65ste particulier verzekerd waren omdat zij niet in het ziekenfonds pasten, zoals de meeste middenstanders.

Voor veel particulier verzekerde bejaarden is bij de opheffing, in 1986, van het vrijwillige ziekenfonds, de "standaardpakketpolis' in het leven geroepen. Dit verzekeringspakket komt vrijwel met dat van het ziekenfonds overeen. De premie voor deze polis, voor bejaarden bijna 130 gulden per maand, is bij lange na niet kostendekkend. Als compensatie daarvoor betalen alle particulier verzekerden ook nog eens de zogeheten WTZ-premie. Die is dit jaar 414 gulden voor elke, volwassen particulier verzekerde. Ook particulier verzekerde bejaarden betalen deze premie.

De PvdA dringt al geruime tijd aan op maatregelen om de premie van particulie verzekerde bejaarden te kunnen verlagen. In het najaar, bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, pleitte zij nogmaals voor overheveling van de groep bejaarden naar het ziekenfonds. Simons voelde niets voor deze ook administratief omvangrijke operatie als oplossing voor een probleem dat volgens hem toch op korte termijn zou worden opgelost. Dat zou het geval zijn als, in het kader van de stelselherziening, het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekering en ziekenfonds verdwijnt en er sprake is van een basisverzekering.

Simons overlegt al geruime tijd met het KLOZ, de overkoepelende organisatie voor de particuliere ziektekostenverzekeraars, over de mogelijkheid om in afwachting van de invoering van de basisverzekering van bejaarden met een laag inkomen een lagere premie te vragen. Het KLOZ heeft al eerder een soortgelijke maatregel in samenwerking met de minister van Economische Zaken getroffen voor "kleine' middenstanders.