Optische vezel Philips naar Draka

Philips wil de optische-vezelactiviteiten in Eindhoven en haar deelneming van 50 procent in de Yangtze Optical Fibre and Cable Company in Wuhan (China) overdoen aan Draka in Amsterdam. Voor de 220 werknemers in Eindhoven en de 330 in Wuhan heeft de overdracht geen gevolgen.