Openbaar vervoer ligt stil; Engeland en Italië in greep van stakingen

LONDEN/ROME, 2 APRIL. De Britse spoorwegen zijn vandaag verlamd geraakt door een staking van 68.000 man spoorwegpersoneel, mogelijk de eerste van een serie demonstraties van verzet tegen gedwongen ontslagen. Ook Italië bevond zich in de greep van stakingen.

Vanmorgen is in Italië een algemene staking van vier uur begonnen die is georganiseerd door de drie grote vakfederaties om een krachtiger werkgelegenheidsbeleid te eisen.

De spoorwegstaking in Engeland viel samen met een vierentwintiguurs-staking van de Britse mijnwerkers tegen de voornemens van de regering om negentien mijnen te sluiten. In Londen was het effect van de acties het grootst: ook het buspersoneel staakte daar tegen salarisverlaging en een deel van de ondergrondse kon niet worden gebruikt omdat British Rail eigenaar van delen van het tracé is.

Solidariteitsstakingen zijn hier weliswaar bij de wet verboden, maar het samenvallen van de acties was niet toevallig. De arbeidsconflicten leidden tot de ernstigste vorm van industriële onrust in vier jaar. De spoorwegstaking is gericht tegen gedwongen banenverlies in de aanloop tot de beoogde privatisering van British Rail. De staking zal British Rail ongeveer 10 miljoen pond kosten.

Dagelijks gebruiken 400.000 reizigers de trein van en naar Londen. De vliegvelden Gatwick en Stansted zijn voor aan- en afvoer van passagiers vooral van de trein afhankelijk. Heathrow heeft een Ondergrondse-verbinding met Londen. Omdat officieuze solidariteitsacties van het Ondergrondsepersoneel met de staking van de spoorwegbond werden gevreesd, heeft de directie gedreigd met disciplinaire straffen indien personeel niet op het werk zou verschijnen.

De acties in Italië troffen vooral het openbaar vervoer, de overheidsbureaucratie, de post en de banken, maar op verschillende tijden van de dag. In Genua is de staking van het lokale openbaar vervoer om half tien begonnen, in Milaan zou zij om zes uur vanavond ingaan. In het treinverkeer zijn de acties om tien uur begonnen, terwijl de vluchten tussen twee en zes uur vanmiddag stil zouden komen te liggen.

De vakbonden hebben met nadruk gezegd dat de staking niet direct tegen de regering is gericht, maar is bedoeld om meer aandacht te vragen voor het probleem van de stijgende werkloosheid. Het officiële werkloosheidscijfer voor Italië is 9,5 procent, maar in sommige steden in het zuiden zijn er uitschieters naar 25 en 30 procent. Verwacht wordt dat privatisering en recessie leiden tot een golf van ontslagen.

De bonden eisen meer garanties voor het behoud van banen en een werkgelegenheidsplan dat zich vooral op jongeren richt. Het kabinet-Amato heeft een aantal stappen in die richting gezet, maar is nu als gevolg van de onderzoeken naar politieke corruptie en de banden tussen politiek en mafia vrijwel demissionair. Verwacht wordt dat Amato hooguit tot de referenda over politieke hervormingen aanblijft, op 18 april.

Van verschillende kanten is de staking gekritiseerd als de verkeerde actie op het verkeerde moment. Ook binnen de vakbonden zelf zeggen mensen dat de staking teveel problemen schept voor de burger en dat het onlogisch is een dergelijke actie te houden nu het kabinet volledig verlamd is door de politieke crisis.

    • Hieke Jippes
    • Marc Leijendekker