Hoogleraar: inkrimpen adviesorganen duurder

LEIDEN, 2 APRIL. De wens van de Tweede Kamer het aantal adviesorganen van de rijksoverheid sterk terug te dringen, kan leiden tot hogere kosten en minder onafhankelijke advisering. Deze waarschuwing uit de Leidse politicoloog prof. dr. H. Daalder vandaag in zijn afscheidsrede.

Daalder voorziet dat nieuwe adviesstructuren duurder zullen uitvallen dan de huidige praktijk. Tegenover de beperkte toelage en onkostenvergoeding die nu worden betaald aan de voorzitter en leden van adviesorganen staat de marktprijs van commerciële adviseurs van buiten.

Daalder verwijst daarbij naar de praktijk bij het inhuren van adviseurs en adviesbureaus door de overheid. “Wat vroeger algemeen, en nu nog in sommige sectoren, werd aangeleverd door mensen uit het eigen apparaat of permanente adviesorganen, komt thans a-politiek maar hooggeprijsd naar buiten. "Ambt' wordt "markt', publieke plicht wijkt voor advies-op-rekening.”

Volgens Daalder wordt het belang van de huidige advisering aan de rijksoverheid onderschat. Hij kant zich tegen de voorstellen van een Kamercommissie die advisering en overleg wil scheiden om daarmee de invloed van belanghebbenden terug te dringen. “Zelden wordt ingegaan op de waarschijnlijkheid dat men belanghebbenden die men in het volle licht de voordeur uitjaagt, terugvindt in de schemering van de antichambre - zonder het tegenwicht van contraire belangen en onafhanekelijke adviseurs in hetzelfde adviesorgaan.

Eerder deze week waarschuwden de werkgeversorganisaties dat het drastisch inkrimpen van adviesorganen tot een verzwakking leidt van de overlegeconomie.