Frans parlement ondergaat ook sociologische verandering

PARIJS, 2 APRIL. De grote overwinning van de twee conservatieve partijen bij de Franse verkiezingen, de gaullistische RPR en de liberale UDF, hebben de sociologische samenstelling van de Nationale Assemblée ingrijpend gewijzigd. Vanmiddag is het parlement voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeengekomen in de halve cirkel van het Parijse Palais Bourbon, onder leiding van de 82-jarige doyen Charles ("Charlie') Ehrmann uit Nice, om een nieuwe voorzitter te kiezen.

De republiek van de professoren van 1981 en 1988 is vervangen door die van de artsen en de ondernemers. Meer dan een kwart van de afgevaardigden in het vorige parlement waren professoren, universitaire docenten en leraren - het "voetvolk' van de socialistische partij. Als gevolg van de nederlaag van de Parti Socialiste vormt deze beroepsgroep nog maar dertien procent van de parlementariërs, nauwelijks meer dan de medici en de apothekers (tien procent).

De grote winnaars van de verkiezingen zijn de ondernemers: 31 industriëlen en twee aannemers doen hun intrede in het parlement tegen slechts zestien in 1988.

Zoals gebruikelijk vormen ambtenaren van staatsinstellingen, 42 in getal, een stevige fractie, zij het kleiner (53) dan in de vorige Assemblée. Het aantal boeren is verdubbeld tot twintig, maar blijft numeriek gering. Er zijn nog maar drie (communistische) arbeiders onder de afgevaardigden, tegen zes in het vorige parlement. Journalisten (dertien, van wie negen werkzaam bij Hersant, het grootste Franse uitgeversconcern) doen het relatief goed, maar minder dan advocaten (31) en "hogere kaders' (26). Zevenentwintig parlementariërs hebben 'geen beroep'.

De belangrijkste verliezers bij de verkiezingen waren de Franse vrouwen: er zijn slechts 35 vrouwelijke afgevaardigden (33 in het vorige parlement). Onder hen is een van de jongste afgevaardigden, de 31-jarige Emmanuelle Bouquillon (UDF), die op haar achttiende trouwde, moeder is van een elfjarige zoon en al twaalf jaar actief is in de politiek. De benjamin van het parlement is de 26-jarige François Baroin, ex-journalist, die op aanraden van RPR-leider Chirac, een vriend van zijn vader, de politiek in ging.

Frankrijk behoudt dus - voor Griekenland - zijn voorlaatste plaats in het klassement van Europese landen voorzover het gaat om de representatie van de helft van de bevolking in de nationale vertegenwoordiging. De politiek blijft meer dan enige ander sector in Frankrijk het domein van mannen en machismo. De eerste demonstratie tegen de samenstelling van de Nationale Vergadering heeft ook vanmiddag plaats - van Françaises, die voor een 50-50 verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen zijn.

Hun enige hoop lijkt Simone Veil, minister van staat en van sociale zaken, gezondheid en stadsontwikkeling, een van de drie vrouwen in de 31 ministers tellende regering-Balladur. Veil ondertekende vorig jaar november op een door de Europese Commissie georganiseerde conferentie over "vrouwen en macht' in Athene een verklaring waarin gelijke deelneming van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming wordt gevraagd.