DEN HAAG - In de omgeving van camping Ockenburgh ...

DEN HAAG - In de omgeving van camping Ockenburgh zijn archeologen begonnen met het opgraven van een flink Romeins dorp. Honderd of meer mensen woonden er aan het begin van de jaartelling in houten hutten. De Romeinse vindplaats werd al in de jaren dertig ontdekt door een medewerker van het Haags Gemeentearchief. (Foto Roel Rozenburg)