Cultuurbeheer is tegen fusie raden

DEN HAAG, 2 APRIL. De Raad voor het Cultuurbeheer vindt het ondenkbaar, dat het aantal adviesorganen per departement tot één wordt teruggebracht.

Dat had de "commissie-De Jong' in een rapport over de adviesorganen van de rijksoverheid voorgesteld. Maar volgens de Raad voor het Cultuurbeheer “is daarbij ten onrechte niet gelet op aard en inhoud van de adviestaak.” De Mediaraad hoort bijvoorbeeld volgens Cultuurbeheer niet in het ene adviesorgaan van WVC. De Raad voor de Kunst staat echter niet afwijzend tegenover een fusie.