Commissarissen Daimler keuren koop Fokker goed

ROTTERDAM, 2 APRIL. De verkoop van vliegtuigfabriek Fokker aan Deutsche Aerospace (Dasa) is, althans wat de Duitse kant betreft, rond. De commissarissen van Daimler-Benz, het moederconcern van Dasa, zijn gisteren akkoord gegaan met de overname.

Na ruim een jaar van taaie onderhandelingen staat nu vrijwel vast dat Fokker over enige tijd voor 51 procent in handen komt van Dasa. De Nederlandse vliegtuigbouwer krijgt in de samenwerking de leidende rol bij ontwerp, assemblage en verkoop van regionale vliegtuigen voor 65 tot 130 passagiers.

Woordvoerders van Fokker, Dasa en het ministerie van economische zaken toonden zich verheugd en weinig verrast over het besluit. De transactie, die de verkoop van het staatsbelang van 32 behelst, moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Fokker-aandeelhouders.

Ook de Europese Commissie moet nog het groene licht geven. Eerder deze week is het formele verzoek tot goedkeuring in Brussel ingediend. Alle partijen verwachten dat Brussel binnen circa vier weken zal beslissen over de fusie-aspecten van de overneming. Het toetsen van de transactie aan de EG-regels voor staatssteun duurt aanzienlijk langer.

Minister Andriessen heeft de overeenkomst die de Nederlandse overheid, Dasa en Fokker op 16 maart parafeerden inmiddels per brief aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Het akkoord voorziet in de verkoop van 10,5 miljoen overheidsaandelen in Fokker (bijna 32 procent) aan een door Dasa gecontroleerde en gefinancierde houdstermaatschappij (Fokker Holding BV). Deze holding breidt haar belang in Fokker tot 51 procent uit via het overnemen van een emissie van 13,2 miljoen nieuwe Fokker-aandelen.

Dasa betaalt de overheid voor haar Fokker-aandelen in tranches en op verschillende manieren. Voor de direct verkochte eerste helft van het pakket betalen de Duitsers 37 gulden per aandeel. Dat levert de staat 197 miljoen gulden op. Van dat bedrag betaalt Dasa direct 156 miljoen en 40 miljoen pas na drie jaar. Minister Andriessen stopt deze gehele opbrengst in het NIVR-fonds waaruit de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen wordt gefinancierd.

Voor de tweede tranche betaalt Dasa 23 gulden per Fokker-aandeel (opbrengst 122 miljoen, te betalen over drie jaar). De opbrengst kan lager uitvallen indien het resultaat van Fokker de komende drie jaar de 5 procent van het eigen vermogen niet haalt. Als Fokker grote verliezen lijdt, ziet de overheid zelfs helemaal niets terug van de 162 miljoen die zij dan nog van Dasa tegoed heeft.

Als er wel geld overschiet gaat ook dit naar het NIVR-fonds.

De Nederlandse staat financiert daarnaast nog eens 37,8 miljoen als deel van een achtergestelde converteerbare obligatielening van 334 miljoen aan Fokker Holding. Ten slotte stelt de staat zich garant voor het restant van de (op de kapitaalmarkt te plaatsen) converteerbare obligatielening. Voor de overheid is met die verplichting maximaal 163 miljoen gulden gemoeid.