C.M.L. Roozemond (66) is vandaag door commissaris ...

C.M.L. Roozemond (66) is vandaag door commissaris van de koningin in Flevoland, H. Lammers benoemd tot waarnemend burgemeester van Almere. Roozemond is onder andere burgemeester van Alkmaar geweest en waarnemend burgemeester in de Friese gemeente Smallingerland.

Hij volgt in Almere burgemeester C. de Cloe op. De Cloe stelde onlangs zijn functie ter beschikking nadat vier van de vijf wethouders het vertrouwen in hem opzegden. De Cloe had volgens de wethouders gedurende zijn zevenjarige ambtsperiode in Almere ten onrechte onkosten gedeclareerd voor auto, telefoon en verhuizingen. De vier wethouders zegden ook het vertrouwen op in de vijfde wethouder, mevrouw J. van Bijsterveldt (CDA).

De benoeming van Roozemond, evenals De Cloe lid van de PvdA, is met de Almeerse wethouders besproken. De fractievoorzitters in de gemeenteraad zijn ingelicht.

Het ministerie van binnenlandse zaken is nog bezig een afvloeiingsregeling voor De Cloe te vinden. Pas als zijn ontslag formeel is bekrachtigd, kan een nieuwe burgemeester worden benoemd.