Brief bisschoppen aan gelovigen over Bär

UTRECHT, 2 MAART. De bisschoppen zijn in februari “overvallen” door het plotselinge vertrek van bisschop R.Ph. Bär van Rotterdam naar de abdij van Chevetogne in België. “Hij besloot heen te gaan als bisschop van Rotterdam zonder dat hij op iemand uit zijn omgeving een beroep deed en zonder dat wij hem konden bijstaan.”

Dit schrijven de bisschoppen in een brief aan de gelovigen. De brief, die ook is ondertekend door de tijdelijke opvolger van Bär, mgr. J.G.M. Zuidgeest, is donderdag naar alle parochies verstuurd. Aan de pastores is gevraagd de tekst dit weekeinde voor te lezen of te verspreiden onder de gelovigen.

Volgens de brief hebben ook de twee vicarissen-generaal van het bisdom Rotterdam niet geweten van zijn voorgenomen ontslagaanvrage. Namens het dagelijks bestuur van de bisschoppenconferentie bezocht bisschop Ernst zijn collega Bär drie dagen na diens vertrek uit Rotterdam.

Toen kreeg Ernst te horen dat de Rotterdamse bisschop had besloten om zijn ontslag aan te bieden. Ernst lichtte daarop kardinaal Simonis en de vicarissen-generaal in. De bisschoppen eerbiedigen het besluit van Bär, maar hadden hem graag “in dit beslissende uur” bijgestaan, zo schrijven ze.

De bisschoppen reageren onder meer op de kritiek van oud-vicaris-generaal W.M.I. van den Ende van Rotterdam, die zondag tijdens de 'rouwdienst' rond het vertrek van Bär de bisschoppen opriep meer solidariteit met hun ex-collega te tonen. Van den Ende zei nog altijd te wachten op “een teken van broederlijkheid en hartelijke waardering van de betekenis van Bär voor de kerk.”

Kardinaal Simonis, die Bär tot bisschop heeft gewijd, bezocht hem tien dagen na diens vertrek uit Rotterdam. Bisschop Bomers van Haarlem zei dat hij wegens een “overvolle agenda” zijn collega niet in België had kunnen opzoeken.

De bisschoppen weten dat er onder de gelovigen vele vragen over het vertrek van de Rotterdamse bisschop leven, die geen antwoord hebben gekregen. Diezelfde vragen leven ook bij de bisschoppen, maar “uit eerbied voor zijn persoon en vanwege de situatie waarin hij nu verkeert”, willen zij geen verdere vragen aan Bär stellen.

De bisschoppenconferentie roept de gelovigen op de rooms-katholieke gemeenschap te bewaren voor “voorbarige beschuldigingen en ongegronde verdachtmakingen.” Zij beseffen dat er in de kerk “een gevoel van onveiligheid” bestaat, waardoor allerlei vermoedens kunnen opkomen. Daardoor kunnen mensen slachtoffer worden zonder enig verweer.

De bisschoppen roepen de gelovigen op te bidden voor Bär en het behoud van de eenheid in het bisdom Rotterdam. Ook hoopt zij dat de katholieke geloofsgemeenschap lering trekt uit het gebeurde, “zodat polarisatie plaats maakt voor solidariteit en vredeeldheid voor eensgezindheid.” De brief eindigt met de zin: “Mogen wij de ernstige beproeving waarin iedere gelovige op eigen wijze deelt, met Gods hulp te boven komen.”