Wereldbank staat lening Rusland toe

WASHINGTON, 1 APRIL. De Wereldbank heeft een belangrijke barrièrre geslecht die leningen aan Rusland en andere voormalige communistische landen in de weg stond. Hierdoor kan Rusland 2 miljard dollar lenen van de Amerikaanse regering. Gisteren nog besloot het Internationale Monetaire Fonds (IMF) dat zolang in Moskou geen duidelijkheid bestaat over het binnenlandse economische beleid er geen leningen worden verstrekt.

Volgens een anonieme funktionaris zal de Wereldbank eenvoudiger afstand kunnen doen van de clausule over het zogeheten negatieve onderpand. De clausule belet landen die willen lenen om bezittingen als zekerheid te stellen, zonder dat een zelfde bescherming wordt gegarandeerd voor uitstaande leningen van de Wereldbank. De beslissing om van de clausule afstand te kunnen doen werd dinsdag unaniem achter gesloten deuren genomen door de 175 leden van de Wereldbank.

Verwacht wordt dat Rusland een ontheffing van de clausule zal aanvragen. Als deze wordt verleend, zou de weg open zijn voor leningen van in totaal 2 miljard dollar die de Export-importbank van de Amerikaanse regering van plan is te geven of te garanderen. Op die manier kunnen Russische bedrijven Amerikaanse apparatuur kopen om daarmee de produktie van olie en gas te verhogen. Het onderpand zal moeten bestaan uit toekomstige opbrengsten uit olie- of andere exporten.

Volgens plaatvervangend president R. M. Rodriguez van de Export-importbank is nu “een belangrijk obstakel in de overeenkomst tussen Rusland en de Verenigde Staten verwijderd.” Ze hoopt dat andere landen het Amerikaanse voorbeeld zullen volgen. Een toename van de olieproduktie en -exporten zou voor Rusland een belangrijke bron kunnen zijn voor harde valuta. (AP)