Staken? Als je bij Defensie werkt?; Burgers bij Defensie volgens vakbond "vergeten groep'

HARDERWIJK, 1 APRIL. Kok, chauffeur, tuinier, administrateur of corveër zijn ze. Mensen met beroepen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben, behalve dat ze allemaal in dienst zijn bij Defensie. Dat wil zeggen: nog wel. Zoals ze gisteravond met z'n zeventigen bij elkaar zaten in dat zaaltje in Harderwijk, bedeesd en onmondig leek het haast, waren ze precies wat vakbondsbestuurder M. Oskam hen voorhield dat ze voor de politici in Den Haag zijn: een vergeten groep. “Ze kennen jullie niet in Den Haag. En als jullie niets doen dan zullen ze jullie ook nooit leren kennen.”

Zeventig vertegenwoordigers van de 20.000 burgers die Defensie in dienst heeft waren het gisteravond, die voor de belangen van de hunnen probeerden op te komen. Duizenden burgers die ook het slachtoffer worden van de inkrimping van de krijgsmacht. En vooral daar in Harderwijk en elders op de Noord-Veluwe vallen de klappen, wist Oskam en wist ook burgemeester J.G. de Groot van Harderwijk: “Een persoonlijke tragedie voor duizenden mensen. En wat doet de politiek? Die kijkt slechts toe.”

De inkrimping van de krijgsmacht gaat 40.000 banen kosten in zes jaar. Volgens de Prioriteitennota zullen daarbij maar heel weinig burgers zijn. Maar in Harderwijk en omstreken denkt men daar anders over, net als de CFO, de CNV-vakbond voor overheidspersoneel. Er dreigen onder burgers veel meer ontslagen te vallen dan in de nota wordt aangegeven, stelt men. De Groot rekende het even voor. Volgens de Prioriteitennota zullen in Harderwijk zeker 700 arbeidsplaatsen voor burgers en militair beroepspersoneel vervallen en zijn nog eens 2800 arbeidsplaatsen "in studie'. Het doorgaan van alle plannen zou voor de streek een verlies aan werkgelegenheid van 6 tot 7 procent betekenen.

Defensie zegt weliswaar dat de meeste burger-personeelsleden elders in Nederland aan de slag zullen kunnen, maar daaraan wordt door de CFO en de betrokken gemeenten weinig geloof gehecht. Zo'n 70 procent van het burgerpersoneel is namelijk ouder dan 40, slecht geschoold en moeilijk herschoolbaar voor andere functies binnen of buiten Defensie. Het zijn niet de goedbetaalde ambtenaren die in Den Haag hun geld verdienen, aldus Oskam, maar de chauffeurs, administrateurs en corveeërs in de lage salarisschalen. Hun sociale binding met de streek is sterk, ze zijn ook daardoor vaak nauwelijks in staat te verhuizen. Die mensen komen dus onherroepelijk op straat te staan, denkt men. En dat zal niet alleen hen, maar de hele gemeenschap waarin ze leven aantasten.

“Het sociale leven zal er zwaar onder lijden”, weet De Groot, in wiens gemeente Defensie zo'n 8 procent van de directe werkgelegenheid voor z'n rekening neemt. De gemeente wil daarom dat Defensie vervangende werkgelegenheid biedt. Oskam van de CFO wil er bij de regering aandringen om streken als de Noord-Veluwe aan te merken als stimuleringsgebieden. Een Investerings Premie Regeling zou nieuwe werkgelegenheid moeten brengen. Maar voor het zover is moet er eerst nog in Den Haag gevochten worden voor een goed sociaal plan. En tijd, vooral meer tijd om de klap op te vangen. De CFO wil dat Defensie het burgerpersoneel minstens tot het jaar 2000 geeft om naar werk elders om te kijken. “En als het moet gaan we daarvoor naar Den Haag. Als u dat wilt”, stelde Oskam. In de zaal keek men elkaar wat verward en vragend aan. Staken? Als je bij Defensie werkt?