Seksuele lust neemt toe bij krachtsporters met anabole steroïden

Anabole steroden zijn varianten van het mannelijke geslachtshormoon testosteron en zij worden veel gebruikt door bodybuilders, krachtsporters en andere atleten ten einde de spieropbouw te bevorderen. De drang naar succes lijkt daarbij groter dan de angst voor de niet geringe bijwerkingen. Medici noemen onder andere een verhoogde kans op leverkanker, afwijkingen aan de nieren, hartklachten en een grotere irriteerbaarheid en agressie.

Vrouwen lopen het risico minder vrouwelijk te worden. Hun stem wordt lager en er ontstaat haargroei op het gezicht. De Amerikaanse artsen Howard Moss, Georg Panzak en Ralph Tarter onderzochten of anabole steroden ook invloed hebben op het seksleven van mannelijke bodybuilders met een vaste partner (Archives of Sexual Behavior, Vol. 22, nr 1. 1993).

Zij interviewden vijftien gebruikers, vijftien ex-gebruikers en vijftien "schone' sporters (die niets gebruikten). Hierbij bleek dat de seksuele lust duidelijk toeneemt door het gebruik van de spierversterkende hormonen. De gebruikers hebben in vier weken gemiddeld tweeëntwintig keer geslachtsgemeenschap en zij masturberen daarbij nog zo'n zes keer. Hiermee ligt hun seksuele activiteit twee keer hoger als gemiddeld in de twee andere groepen. De ex-gebruikers doen het op seksueel gebied rustiger aan dan de schone sporters. Zij zijn drieëndertig procent minder vaak seksueel actief.

Het gebruik van anabole steroden lijkt dus een belangrijke impuls te geven aan het seksleven, maar het is niet allemaal rozegeur en maneschijn voor de gebruikers. Ongeveer eenvijfde deel van hen heeft weleens problemen bij het tot stand brengen of handhaven van erecties, terwijl de andere sporters hier nooit door geplaagd worden.

Volgens de onderzoekers wordt dit veroorzaakt, doordat de seksuele lust wel benvloed wordt door de kunstmatig toegediende hormonen, maar de fysiologische processen waarvan de erecties afhankelijk zijn niet. Het mannelijk lid heeft daardoor moeite om de niet aflatende lustgevoelens bij te benen.

Moss, Panzak en Tarter vrezen bovendien voor een bijkomend nadeel van het nog steeds toenemende gebruik van anabole steroden. Uit onderzoek is gebleken dat negentig procent van de langdurige gebruikers agressiever wordt en vaker gewelddadig gedrag laat zien. De hormonen zorgen dus voor een combinatie van toegenomen seksuele lust met meer agressie en dit lijkt het voorkomen van seksueel geweld meer waarschijnlijk te maken.