Recordwinst voor Deutsche Bank

Het bedrijfsresultaat van Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, is vorig jaar met zeven procent gestegen tot een recordbedrag van 6,39 miljard mark (7,2 miljard gulden). De netto winst ging omhoog met 29,7 procent naar 1,83 miljard mark (2,05 miljard gulden) en het balanstotaal klom met 10,6 procent tot 496,6 miljard mark, zo heeft de bank gisteren bekendgemaakt.

Topman Hilmar Kopper voorspelde “een bevredigend resultaat” voor 1993 “ondanks moeilijkere omstandigheden”. Vorig jaar werden de resultaten al gedrukt door een duidelijke stijging van de voorzieningen voor verliezen op leningen in eigen land. Daar stond tegenover dat de voorzieningen voor buitenlandse kredieten, inclusief landenrisico's, verminderden.

De groei van het balanstotaal was mede toe te schrijven aan het feit dat de overgenomen verzekeraar Deutsche Herold voor het eerst in de resultaten was opgenomen. Verder zorgde de kredietverlening voor een bijdrage van 20,8 miljard mark ofwel 43 procent van de groei van het balanstotaal. Het totaal van verstrekte leningen groeide daardoor tot ruim 320 miljard mark (360 miljard gulden).

Het bedrijfsresultaat exclusief handel voor eigen rekening steeg vorig jaar met vijf procent tot 5,03 miljard mark. De netto rente-inkomsten stegen met 5,1 procent tot 11,16 miljard mark en de inkomsten uit provisie met 11,2 procent tot 4,2 miljard mark. Van de netto winst van 1,83 miljard mark is 695 miljoen mark bestemd voor de uitkering van een onveranderd dividend van vijftien mark per aandeel.