PTT sluit CAO-akkoord met bonden

ROTTERDAM, 1 APRIL. PTT Nederland en de vakbonden hebben gisteren overeenstemming bereikt over een tweejarige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de 90.000 werknemers. Het betreft hier de grootste bedrijfs-CAO in Nederland.

De werknemers van PTT Nederland krijgen dit jaar een loonsverhoging van 2,25 procent. Volgend jaar stijgen de lonen met 2,5 procent. De vakbonden hadden aanvankelijk 3 procent geëist.

Al eerder sprak de PTT-directie de bereidheid uit om tot compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid te komen. Beide partijen hebben afgesproken de verlaagde WAO-uitkeringen aan te vullen tot 70 procent van het laatst verdiende loon. De werknemers kunnen zelf kiezen of ze aan de regeling deelnemen. De kosten bedragen 1,1 procent van de loonsom.

Een deel van deze kosten komt uit de verlaging van de bovenwettelijke uitkeringen. De medewerkers van PTT ontvangen nu in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid honderd procent van het laatst verdiende loon, maar dit wordt teruggebracht naar 90 procent in het eerste half jaar en 80 procent in het tweede half jaar.

Het geld dat vrijkomt door deze herschikking, wordt aangewend om de WAO-premie voor de werknemers met 40 procent te verlagen. Verder levert de PTT de komende twee jaar een extra bijdrage, waardoor de premie voor de werknemers verder wordt verlaagd tot de helft van de totale premie.

Ook hebben de bonden en PTT Nederland afgesproken 400 leer-arbeidsplaatsen per jaar voor jongeren beschikbaar te stellen. Daarnaast probeert het bedrijf jaarlijks 350 banen voor allochtonen open te stellen.

Het bedrijf Allied Breweries (drankenfabrikant) zal in het komende jaar de totale kosten van de reparatie van het zogeheten WAO-gat voor haar rekening nemen. Bij Allied Breweries werken 600 mensen. Het bedrijf benadrukt dat het niet om een structurele regeling gaat. Bonden en directie zullen dit jaar studeren op een definitieve oplossing. Een woordvoerder van de Industrie- en Voedingsbond CNV zei niet uit te sluiten dat de werknemers vanaf volgend jaar meebetalen aan de kosten van de WAO-reparatie.

De vakbonden en de werkgevers in de horeca (150.000 werknemers) zullen een gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar reparatie van het WAO-gat. Een woordvoerder van de werkgevers benadrukt dat het onderzoek niet automatisch inhoudt dat de werkgevers bereid zijn een collectieve regeling af te spreken.