Profielnota

""De omvang van het profieldeel dient gelijk te zijn aan de omvang van het vrije deel zodat de leerling ook een tweede profiel kan behalen.'' (Rob Knoppert over "Een ernstige zaak')

Het is haast onvoorstelbaar hoe rampzalig de gevolgen van bovenstaande zin zijn voor de gedachten van de profielnota. Slechts twee voorbeelden om dit toe te lichten.

1. In de huidige situatie bestaan er vakkenpakketten die, ook in de ogen van het vervolgonderwijs, een redelijk tot goede voorbereiding vormen op het vervolgonderwijs. Als zo'n vakkenpakket tot profiel wordt verheven, moet het in 75% van de tijd. Tel uit je winst.

2. Door de invoering van de profielen zal bij het vervolgonderwijs duidelijkheid geschapen worden over de voorkennis van de toekomstige student. Het vervolgonderwijs kan hier dan op aansluiten. Door bovenstaande zin zullen studenten naast het gewenste maar afgeslankte profiel ook (delen van) een ander profiel hebben gedaan. Er zijn nu twee mogelijkheden. Sommige vakken uit het vrije deel dragen bij aan het studiesucces, maar helaas hebben niet alle studenten dit gevolgd. De oplossing is een stoomcursus die te traag is voor degenen die het al weten en te snel voor de anderen. Kortom: aansluitingsproblemen. De andere mogelijkheid is dat de leerling op de middelbare school 25% van zijn studietijd heeft moeten verspillen.

De tegenstanders van de profielnota kunnen met een gerust hart gaan slapen totdat het schrijven van deze of een volgende staatssecretaris binnenkomt met de mededeling dat de omvang en de studielast van het profielspecifieke deel dient toe tenemen om aansluitingsproblemen in het vervolgonderwijs te voorkomen.