ONDERWIJS

Prof. Wesseling uitte zijn bedenkingen tegen de kerndoelen voor het vak geschiedenis in de basisvorming (NRC Handelsblad, 18 maart). Vorige week debatteerden prof. Blom en J. Greep, voorzitter van de groep die deze kerndoelen voorbereidde (NRC Handelsblad, 26 maart).

Als niet-historicus wil ik mij niet mengen in een gedachtenwisseling van twee professoren en een docent aan een hogeschool. Maar de manier waarop Greep het onderwijs van "vroeger' minachtend terzijde schuift, staat me in het geheel niet aan. Vanaf de brugklas boeide het vak, door een verhaal in het boek en door wat eromheen verteld werd; dat was ruim voldoende om te "ontdekken dat mensen met verschillende ogen naar dezelfde dingen kijken'.

In het buitenland wordt het onderwijs hier als "geschift' beschouwd omdat geschiedenis geen verplicht vak is in de hoogste klassen; wanneer men daar zicht krijgt op de kerndoelen voor de diverse vakken hier zal dat beeld aanzienlijk in negatieve richting worden bijgesteld.

Het schokkendst is de mening van Greep dat het "bijbrengen van algemene ontwikkeling onderwijskundig achterhaald is'. Een doeltreffender manier om zijn pleidooi voor "vaardigheden' onderuit te halen is nauwelijks denkbaar. Komen de duistere middeleeuwen weer terug?