Nieuw milieuvriendelijk wasmiddel alleen voor de regio Amsterdam

De hoeveelheid chemische en schadelijke stoffen in het huishoudelijk afvalwater kan in de regio Amsterdam met meer dan 25 procent dalen, en de hoeveelheid fosfaat kan zelfs tot nul worden gereduceerd.

De firma Belgische firma Ecover brengt een dezer dagen een speciaal voor de stad Amsterdam ontwikkeld wasmiddel op de markt waardoor deze opzienbarende vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen mogelijk wordt. "Als de helft van alle Amsterdamse huishoudens overgaan op het gebruik van ons nieuwe produkt dan garanderen wij deze reductie', aldus dr. Gunter Pauli, de directeur van Ecover. "Wij kunnen een dergelijke belofte voor een schoner en beter milieu zonder schroom doen, omdat Amsterdam de enige stad van enige omvang in de wereld is waar de waterleidingmaatschappij een vrijwel constante waterkwaliteit kan garanderen'.

Van alle factoren die de kwaliteit van het water bepalen is vooral de graad van hardheid voor de wasmiddelfabrikanten van groot belang. Vrijwel overal varieert die. Soms een beetje, maar soms ook heel sterk. "Er zijn gebieden in Nederland waar de waterhardheid gedurende een periode van een maand varieerde 7 tot 8,5 graden Duitse hardheid', aldus een technicus van het waterleidingbedrijf. Wil er onder zulke wisselende omstandigheden het zelfde wasresultaat bereikt worden dan moeten de fabrikanten een hele reeks van chemicaliën aan hun middel toevoegen. Bij een constante hardheidsgraad is dat uiteraard niet nodig.

De regio Amsterdam bezit niet alleen water met zeer constante hardheidsgraad (8) de regio Amsterdam is ook nog eens van voldoende omvang - ongeveer 1 miljoen huishoudens zijn aangesloten op het Amsterdamse waterleidingnet. Dit aantal is voor een middelgrote firma zoals Ecover voldoende om speciaal voor deze markt een nieuw produkt te ontwikkelen.

In dit nieuwe wasmiddel zij de normaal gebruikelijke petrochemische detergenten vervangen door een speciale natuurlijke zeep die bestaat uit suikerderivaten en plantaardige oliën. Daarnaast bevat dit middel in het geheel geen bleekmiddel (perboraat). Bij een wasbeurt met een normaal fosfaatvrij wasmiddel komt nog altijd 10 gram van deze giftige stof vrij.

Omdat de toevoeging van een bleekmiddel alleen nuttig is bij het verwijderen van kleurvlekken of wanneer er alleen witgoed wordt gewassen, levert de firma Ecover naast het wasmiddel een apart bleekmiddel. Echter niet in de vorm van perboraat (waaruit bij afbraak het zeer giftige boron vrijkomt) maar het veel minder giftige percarbonaat.

Het Amsterdamse wasmiddel bevat aldus de gegevens op de verpakking vrijwel uitsluitend natuurlijke stoffen. Wel citraat maar geen fosfonaat, wat meestal dient als vervanger voor het fosfaat. Maar ook deze stof draagt nog bij tot de eutrofiering van ons oppervlakte water. Het nieuwe wasmiddel bevat geen polycarboxylaten en NTA en zeker geen optische witmakers. Deze laatste stoffen zijn volgens de woordvoerder van de fabriek taboe omdat ze allergeen zij en omdat men vermoedt dat enkele ervan zelfs carcinogeen zijn.

Het nieuwe waspoeder bevat hierdoor verhoudingsgwijs iets meer wasaktieve stoffen waardoor er een lagere dosering nodig is. Normaal 100 gram waspoeder per wasbeurt tegen 80 gram van het produkt van Ecover. Dat betekent dat het voor de consument nog voordeliger is ook.

Bevat het afval water van een normale wasbeurt ongeveer 25 gram petrochemische stoffen een wasbeurt, met het nieuwe Amsterdamse middel bevat slecht 1 gram van die stoffen.

Hoewel men bij de Amsterdamse waterleidingmaatschappij nog erg sceptisch is, wist men wel te vertellen dat wanneer een dergelijke reductie van afvalstoffen inderdaad gerealiseerd zou worden dat dat een besparing van 1 tot 2 miljoen gulden op jaar basis zou betekenen voor reiniging van het Amsterdamse afvalwater.

"Het enige is dat de consument zich goed moet realiseren dat dit middel uitsluitend een goed resultaat levert in Amsterdam en omgeving,' aldus Gunter Pauli. "Voor alle andere gebieden in Nederland heeft onze firma wel een milieuvriendelijk wasmiddel, maar zo goed als het Amsterdamse is dat helaas nog niet. Wij gaan voor alle duidelijkheid ons produkt in de reclame campagnes en de publiciteit aankondigen als een Amsterdams wasmiddel. Zo komt op de verpakking duidelijk het Amsterdamse stadswapen te staan.

Vooralsnog zal het nieuwe wasmiddel alleen te koop zijn bij natuurspeciaalzaken.

    • Joost Vermeulen