Nedcar in '93 op 100 mln verlies

ROTTERDAM, 1 APRIL. NedCar, Nederlands enige personenautofabriek, zal het lopende jaar waarschijnlijk net als in 1992 een verlies van om en nabij de 100 miljoen gulden lijden. Dat verwacht NedCars president-directeur ir. F. Sevenstern.

De topman van NedCar sluit niet uit dat de produktie dit jaar als gevolg van de afzetproblemen verder met 3 of 4 procent omlaag moet. In een vraaggesprek met het blad van de Universiteit Twente sluit Sevenstern een bijstelling van de beoogde produktie van 88.000 personenauto's tot 85.000 of “in het ergste geval” tot 80.000 stuks niet uit.

De autoafzet van NedCar in Europa toonde vorig jaar een dramatische terugval. Topman Sevenstern verwacht wel dat in de tweede helft van het lopende jaar het dieptepunt in Engeland - een zeer belangrijke markt voor NedCar - gepasseerd zal zijn. Maar de onzekerheid in de omringende landen dwingt NedCar de prognoses bij te stellen.

NedCar kondigde in januari aan dat dit jaar 1200 van 5400 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Voor 800 werknemers gebeurt dit via gedwongen ontslag.

Mitsubishi, de Nederlandse staat en Volvo Zweden zijn ieder voor eenderde aandeelhouder in NedCar. De Nederlandse staat blijft uiterlijk tot 1998 aandeelhouder; zijn aandeel wordt daarna verdeeld over de overige twee aandeelhouders.

De verliezen van Nedcar (over 1992 circa 100 miljoen gulden exclusief de kosten van de in januari jl. aangekondigde forse sanering) zijn volgens Sevenstern afgedekt door de Nederlandse staat en Volvo Zweden.