Minder auto's uit Japan naar de EG

TOKIO, 1 APRIL. Vandaag is in Tokio een akkoord gesloten tussen de Japanse autofabrikanten en de Europese Gemeenschap om de export van Japanse auto's naar Europa vrijwillig te beperken met 9,4 procent.

De overeenkomst kwam tot stand tegen de zin van de Japanners, die er echter wel mee instemden het akkoord te zullen respecteren.

Vanaf de herfst vorig jaar is tussen beide partijen in vijf rondes onderhandeld over de Japanse export naar Europa voor dit jaar. De onderhandelingen waren onderdeel van hun bilaterale afspraak uit 1991 om tot het eind van deze eeuw de Japanse export elk jaar te beperken tot uiteindelijk 1,23 miljoen auto's.

De auto's die Japan in Europa maakt vallen daarbuiten, hoewel met name de Franse auto-industrie dat graag anders ziet. Afgesproken werd dat de situatie elk jaar opnieuw zou worden bezien. In 1999 werd de Japanners toegezegd dat de EG de protectie van zijn automarkt volledig zal opheffen en de Japanse export geen enkele belemmering meer zal opleggen.

De Japanse export daalde vorig jaar al tot onder het streefcijfer van 1,23 miljoen en het marktaandeel nam voor het eerst af van 12,63 naar 11,96 procent. De auto's die Japan in Europa maakt meegerekend. Niettemin stelde de EG zich op het standpunt dat Japan dit jaar zijn export toch verder moest verminderen. Als argument werd gehanteerd dat de Europese automarkt wordt getroffen door een recessie en de verkopen in de Europese Gemeenschap in totaal met 6,5 procent zijn ingekrompen. Japan heeft gedurende de onderhandelingen lang verzet geboden tegen dit argument omdat de eigen verkoopcijfers in Europa beduidend hoger lagen dan dit percentage. Maar de Europese onderhandelaars bleven stoïcijns onder de Japanse tegenwerpingen, waarna Tokio uiteindelijk met het voorstel instemde.

De importbeperking geldt vooral voor Duitsland, de Beneluxlanden, Denemarken en Griekenland. Landen die tot dit jaar voor Japanse auto's beperkt toegankelijk waren, zullen er daarentegen meer invoeren. Frankrijk importeert 12 procent extra, Italë 17,5 procent, Spanje 11 procent, Portugal 13,6 procent en het Verenigd Koninkrijk 20,4 procent. In totaal zullen de Japanse autofabrikanten daardoor dit jaar 1.089.000 auto's naar landen van de Europese Gemeenschap exporteren. Vorig jaar bedroeg dat aantal 1.202.000.