Landbouw niet eens met voorgestelde aanpak mest

DEN HAAG, 1 APRIL. Het Landbouwschap heeft grote bezwaren tegen de jongste voorstellen om het mestoverschot aan te pakken. Volgens het Landbouwschap zijn de nieuwe normen te streng en moet de individuele boer meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

De ministers Alders (milieubeheer) en Bukman (landbouw) hebben gisteren een concept-notitie over het mestbeleid voor commentaar voorgelegd aan het Landbouwschap en de regeringsfracties PvdA en CDA.

De twee bewindslieden willen vanaf 1995 de hoeveelheden fosfaat en stikstof in de mest drastisch beperken, evenals de uitstoot van ammoniak. Om de lagere normen te bereiken, kunnen boeren fosfaatarm veevoer kopen, schonere stallen aanleggen of minder vee gaan houden. Wie er niet in slaagt de lagere normen te halen, krijgt een heffing opgelegd.

Een woordvoerder van het Landbouwschap noemt het “moeilijk te verkroppen” dat de normen nu worden aangescherpt. “Inkrimping van de veestapel is het laatste dat we willen, dat is de doodsteek voor de veehouderij.” Daarnaast is het Landbouwschap teleurgesteld over het standpunt van Alders en Bukman, dat niet eerder dan in 1997 rekening kan worden gehouden met de invoering van een mineralenboekhouding. Het Landbouwschap wil dit al in 1995. Een mineralenhouding wijst boeren op het overschot aan fosfaat en stikstof en maakt hen, is de achterliggende gedachte, bewust van de noodzaak om maatregelen te nemen.

Alders en Bukman menen dat in 1995 het systeem nog niet voor alle sectoren bruikbaar en evenmin waterdicht zal zijn. Zij willen de boeren wel degelijk meer eigen verantwoordelijkheid geven, maar zolang dit nog niet kan, moeten de normen worden aangescherpt. Ook het Landbouwschap geeft toe dat de mineralenboekhouding nog niet voor alle sectoren bruikbaar is. Het laat nu een extern bureau uitzoeken hoe het systeem zo kan worden aangepast dat de mineralenboekhouding zo snel mogelijk in heel Nederland kan worden ingevoerd. Ook de regeringsfracties vinden het “een tegenvaller” dat het systeem van de mineralenboekhouding nog niet gereed is.

Volgende week woensdag praten de ministeries, het Landbouwschap en de regeringsfracties verder over de concept-notitie.