Koude kernfusie testkits te koop in Japan

Een leuk kadootje voor de techneut die alles al heeft is wellicht de doe-het-zelf testkit voor koude kernfusie. Hiermee kan de amateur-ontdekker zelf op eenvoudige wijze vaststellen of hij koude kernfusie heeft bereikt. Producent van de testkit is Advanced Film Technology, de wetenschappelijke poot van het telegraaf- en telefoonbedrijf Nippon.

Kernfusie is het proces dat zich afspeelt in het binnenste van de zon, waar waterstofatomen versmelten tot heliummoleculen. Hierbij komt zeer veel energie vrij. Wie kernfusie kleinschalig en op kamertemperatuur in de vingers krijgt weet zich verzekerd van een vrijwel onuitputtelijke bron van energie. Na aanvankelijk enthousiasme na claims van Fleischman en Pons nam de belangstelling voor koude kernfusie weer af, toen bijna niemand het proces kon herhalen. Behalve in Japan, waar nog steeds veel geld in koude kernfusie gestoken wordt.

Toen eind oktober een onderzoeker bij Nippon claimde dat hij het proces beheerste laaide de internationale belangstelling voor het fenomeen weer op. Volgens de onderzoeker was na afloop van zijn test helium aangetoond dat er voordien niet was, en dat alleen door kernfusie had kunnen ontstaan. De kit die nu in de verkoop gaat, is dezelfde die bij dit experiment werd gebruikt. Sceptici menen dat met deze kit het bewijs dat er werkelijk sprake was van kernfusie niet is geleverd.

Op een recent congres in Nagoya, Japan, werden uit diverse landen experimenten gerapporteerd waarbij warmte werd opgewekt in water. Als een elektrische stroom via speciale elektroden door een bekerglas met water werd geleid, zouden waterstofatomen, die bij de elektroyse van water ontstaan, fuseren tot helium onder het afstaan van warmte. Zo zou tot 50 procent meer energie in de vorm van warmte vrijgekomen dan de proefjes aan elektriciteit hadden gevergd. Het Japanse ministerie van internationale handel en industrie stelt de komende vier jaar 25 miljoen dollar beschikbaar om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is.

Volgens manager Hide Oikawa valt de belangstelling voor de testkit, die 70 miljoen yen (ruim 100.000 gulden) kost, tot nog toe een beetje tegen. (Reuters/APE)