Kondor Wessels verbetert winst

De bouwonderneming Kondor Wessels Groep uit Leiden heeft zijn netto winst over het op 31 maart geëindigde eerste halfjaar van het lopende boekjaar 1992/93zien uitkomen op 9 miljoen gulden.

In het eerste halfjaar van 1991 werd 12,3 miljoen gulden winst geboekt inclusief de bate (uit verkoop van een pakket Grontmij) ten bedrage van 4,7 miljoen gulden. Exclusief deze bate was de netto winst in de eerste helft van 1991/1992 7,6 miljoen gulden. Ten opzichte daarvan is in de eerste helft van het lopende boekjaar sprake van een verbetering van 1,4 miljoen. De omzet over het eerste halfjaar bedroeg 336,4 miljoen gulden tegen 318 miljoen een jaar geleden. De verwachting is dat de omzet over het lopende boekjaar uitkomt op circa 675 miljoen gulden. Vorig jaar was dat 660 miljoen.

De orderportefeuille bevat thans opdrachten met een totaalwaarde van 700 miljoen gulden.

De directie verwacht dat de winst over het gehele boekjaar 1992/1993 gelijk zal zijn aan die over het vorige jaar (exclusief de extra bate).