Kamer keert zich tegen hoger huurwaardeforfait

DEN HAAG, 1 APRIL. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het huurwaardeforfait volgend jaar niet moet stijgen. CDA, D66, GPV en RPF maakten dat gisteren duidelijk. De VVD is van mening dat deze belasting voor huiseigenaren al te hoog is en dus eigenlijk zou moeten dalen.

Het forfait bedraagt sinds 1 januari 2,9 procent van 60 procent van de verkoopprijs van een huis in onbewoonde staat; dat is het bedrag dat een huiseigenaar bij zijn belastbare inkomen moet optellen. Volgens eerdere plannen van het kabinet, dat in 1991 besloot tot een gefaseerde verhoging, zou het forfait in 1994 op 3,3 procent moeten uitkomen. Het kabinet heeft echter al laten blijken dat deze verhoging volgend jaar tot 3,1 procent beperkt kan blijven en gisteravond toonde staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) veel begrip voor de wens van CDA'er De Jong om het forfait te "bevriezen'.

De coalitiepartner van het CDA, de PvdA, zal zich niet verzetten tegen het niet-verhogen van het huurwaardeforfait, maar eist dan dat ook de gemiddelde huurverhoging van 5,5 procent volgend jaar lager uitvalt, volgens Kamerlid Melkert met zeker één à anderhalf procent. Ook Groen Links staat op een lagere huurverhoging, maar vindt het eigenlijk onzin om de huiseigenaar te ontzien, zo maakte Kamerlid Lankhorst duidelijk.

Het plan van de PvdA om de kosten van onderhoud en verbetering van de eigen woning aftrekbaar te maken, stuit bij andere fracties in de Tweede Kamer op grote scepsis, ondanks de aanvankelijke instemming, twee weken geleden, van CDA, VVD en D66.

CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort gebruikte gistermiddag aanvankelijk woorden als “ongerijmd” en “onbegrijpelijk” om zijn weerstand tegen het PvdA-plan uit te drukken. Zijn grootste vrees was dat de aftrek van het onderhoud zou leiden tot een verdere verhoging van het huurwaardeforfait. De PvdA-fractie, die gisteravond het plan als een voorlopig wetsvoorstel presenteerde, heeft echter een systeem bedacht waarbij het onderhoud, althans het arbeidsloon, wel aftrekbaar wordt, terwijl het forfait niet wordt verhoogd. Waarna Van Amelsvoort zei: “Mijn vermoeden is dat dit niet zonder gevolgen voor het huurwaardeforfait zal blijven, maar ik wil daar nog eens rustig over nadenken.”

Het voorstel kan in het kabinet rekenen op een welwillende ontvangst bij vice-premier en minister van financiën Kok (PvdA), die sprak van “een buitengewoon sympathieke zaak”. Hij zal nog wel zijn eigen staatssecretaris moeten overtuigen, die twijfels heeft over de fraudegevoeligheid, de effecten voor de werkgelegenheid en de extra werkzaamheden die het PvdA-plan met zich meebrengt voor de belastingdienst.

Diezelfde twijfel hebben ook de fracties van CDA en D66 in de Tweede Kamer. Ybema (D66) noemde de kans dat zijn fractie het PvdA-voorstel zal steunen “buitengewoon klein”. De VVD hield zich op de vlakte, maar maakte duidelijk in principe elk voorstel sympathiek te vinden dat de fiscale positie van de huiseigenaar verbetert. “Maar ik vind het voorstel van de PvdA niet erg solide”, aldus Kamerlid De Korte.

Groen Links ziet geen reden voor het aftrekbaar maken van het onderhoud aan het eigen huis. Lankhorst wees erop dat “mensen met de grootste huizen en de hoogste inkomens hier het meest van zullen profiteren”. Hij herinnerde eraan dat de aftrekbaarheid van de hypotheekrente de fiscus jaarlijks al meer dan 7 miljard gulden kost “Maar het is blijkbaar een taboe om daarover te praten.”