Gewetensbezwaren tegen oormerken

DEN HAAG, 1 APRIL. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een regeling komt voor de ongeveer 100 boeren die gewetensbezwaren hebben tegen het oormerken van koeien.

CDA, PvdA en VVD verzochten staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) gisteren om het mogelijk te maken om koeien zonder oormerken toch te laten verhandelen en te slachten. Gabor laat nu uitzoeken of het binnen de Europese regelgeving mogelijk is een aantal boeren op deze manier van het oormerken vrij te stellen.