Geen verplicht herstel WAO; Akkoord over CAO in de metaalsector

LEIDSCHENDAM, 1 APRIL. Vakbonden en werkgevers zijn het vanmorgen eens geworden over een nieuwe CAO voor 200.000 werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie.

De vakbonden hebben vanmorgen hun leden opgeroepen de stakingen bij metaalbedrijven onmiddellijk te beëindigen.

De nieuwe CAO bevat een regeling voor compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO), waaraan werknemers naar eigen keuze kunnen deelnemen. De WAO-reparatie was de afgelopen twee maanden het voornaamste twistpunt in het overleg over de nieuwe metaal-CAO.

Uit protest tegen het uitblijven van een CAO met WAO-reparatie organiseerden de bonden sinds 15 maart stakingen bij een kleine honderd metaalbedrijven. Vanmorgen legden werknemers bij zestien bedrijven het werk neer. Bij negen ervan betrof het stakingen voor 48 uur. De leiding van de bonden rekent er echter op dat morgen alle werknemers weer aan het werk gaan.

In de nieuwe CAO is verder afgesproken dat de lonen op 1 mei met 1,25 procent en op 1 oktober en 1 februari 1994 twee keer met 0,5 procent omhoog gaan. De bestaande VUT-regeling (met 60 jaar of 40 dienstjaren) is verlengd tot september 1994. In de tussentijd wordt gestudeerd op een nieuwe VUT-regeling.

De vakbonden zijn niet tevreden over het akkoord. Volgens eerste onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV heeft de nadruk tijdens het overleg te eenzijdig gelegen op “het tegenhouden van verslechteringen”. Desondanks bestempelde hij het resultaat als “zeer verdedigbaar”. Voorzitter J.L. van den Akker van de metaalwerkgevers noemde het akkoord “positief”, vooral omdat verplichte, collectieve WAO-reparatie buiten de CAO was gehouden en de stijging van de loonkosten door deze CAO dit jaar “uiterst beperkt” blijft.

De metaalindustrie is de tweede grote bedrijfstak-CAO waarin een regeling voor de WAO-reparatie is opgenomen. Vorige week kwamen werkgevers en werknemers in de bouw (eveneens 200.000 werknemers) wel verplichte, collectieve reparatie van het WAO-gat overeen. De metaalwerkgevers keerden zich daar van meet af aan faliekant tegen. Zij werden daarin bijgevallen door premier Lubbers en minister De Vries van sociale zaken. In een groot aantal bedrijfs-CAO's is inmiddels ook een regeling opgenomen ter reparatie van het WAO-gat. Dit is onder meer het geval bij Heineken, Bijenkorf, PTT, Ahold en Vroom & Dreesmann. In het bank- en verzekeringswezen zit het CAO-overleg vast op de WAO-reparatie.