Geen nieuwe auto's voor Frans kabinet

PARIJS, 1 APRIL. De nieuwe Franse premier, Edouard Balladur, heeft een bezuiniging van ten minste 20 miljard franc (circa zeven miljard gulden) aangekondigd. Alle ministeries moeten hun uitgaven verminderen, zei Balladur gisteren op de eerste bijeenkomst met de 30 ministers van zijn regering. De premier zal op 22 april een bezoek brengen aan bondskanselier Kohl.

Om te demonstreren dat “de staat aan het werk gaat” kondigde Balladur tevens aan dat de ministers een zuiniger levensstijl zullen volgen. De uitgaven voor recepties op het Matignon, de ambtswoning van de premier, zullen met 20 procent worden verminderd en die van de ministeriële kabinetten met tien procent. De bewindslieden zullen zich vaker met lijnvliegtuigen moeten verplaatsen, zodat dertig procent kan worden bezuinigd op de uitgaven van de dienst die het ministeriële luchtvervoer verzorgt. De ministers mogen geen nieuwe auto's aanschaffen maar moeten de Renaults 25 en de Safranes van hun voorgangers overnemen.

Een commissie onder leiding van een hoge functionaris van het Rekenhof moet voor eind mei een rapport uitbrengen over de financiële situatie van Frankrijk. Een soortgelijke "foto' zal worden gemaakt van de sociale fondsen waarvan de uitgaven, mede als gevolg van de toenemende werkloosheid, snel stijgen. De sociale fondsen verwachten een tekort van circa 100 miljard franc eind dit jaar. Het tekort op de overheidsuitgaven zou volgens recente berekeningen dit jaar tot 300 of zelfs 400 miljard franc kunnen oplopen als er niet snel wordt ingegrepen.

Edmond Alphandéry, minister van economische zaken, zei gisteren dat de politiek van de "harde franc' gehandhaafd blijft. Alphandéry is niet langer ook minister van financiën zoals zijn voorganger, een signaal dat erop duidt dat premier Balladur die verantwoordelijkheid zelf neemt.

In Bonn werd gisteren namens bondskanselier Kohl verklaard dat Duitsland het volste vertrouwen heeft in het monetaire beleid van de Franse regering. En dat is tevens de reden dat Kohl zijn vermageringskuur in Oostenrijk rustig afmaakt alvorens Balladur te ontvangen. De Duitse Bundesbank gaf gisteren bij monde van directielid Otmar Issing te verstaan dat de Franse regering zelf maatregelen moet nemen om het vertrouwen in de franc te herstellen zodat de rente omlaag kan. De koers van de franc ten opzichte van de mark verbeterde gisteren in Parijs, waar de verwachting heerst dat de hoge rentetarieven op korte termijn zullen dalen.