Forse stijging faillissementen van bedrijven

ROTTERDAM, 1 APRIL. Het aantal faillissementen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 28 procent gestegen tot 1.458. Volgens het Haagse onderzoeksbureau Graydon is naast de “economische tegenwind” bijna de helft van de faillissementen gevolg van wanbeleid.

Als deze trend zich voortzet, zal het aantal bankroete bedrijven in 1993 toenemen tot 6.500, tegen 5.044 in 1992, zo blijkt uit informatie van de Nederlandse rechtbanken die bureau Graydon (bedrijfsinformatie en incasso) verzamelt en publiceert in zijn "Nederlandse faillissementenregister'.

“De stijging van het aantal faillissementen is nog groter dan wij begin dit jaar hadden verwacht”, zei vanmorgen desgevraagd R.J. Blom, hoofdredacteur van het faillissementenregister. De schade door faillissementen bedroeg in 1992 volgens een ruwe schatting circa twee miljard gulden, grotendeels voor rekening van het bedrijfsleven en de fiscus.

Blom bepleit meer terughoudendheid van de overheid bij het aanmoedigen van startende ondernemers. Vorig jaar werden 40.000 nieuwe ondernemingen gestart of overgenomen (1991: 36.000). Volgens Blom beschikken veel startende ondernemers over onvoldoende inzicht op het gebied van financiën, belasting en administratie en gaan ze “als gevolg van dat gemis aan kennis failliet”.

Uit een vorig jaar verricht onderzoek van Blom onder 151 failliete bedrijven en 57 faillissements-curatoren bleek dat onder veel bankroete ondernemers “buitengewoon veel persoonlijk leed” bestaat. “De gefailleerde kampt met psychische problemen, ziekte, financiële problemen, woonproblemen en ziet de toekomst zeer zwart in.” Bovendien lijden de gezinnen van de gefailleerden onder het bankroet. “Gezinsleden worden nagewezen en bespot”, zo bleek uit het onderzoek van Blom.

Volgens het onderzoeksbureau stopt 75 procent van alle startende ondernemers binnen vier jaar na oprichting. Van hen gaat circa veertig procent failliet, terwijl de gemiddelde ondernemer nauwelijks op de hoogte is van de gevolgen van zijn bankroet, zoals persoonlijk faillissement bij eenmanszaken.

Uit gesprekken met curatoren bleek dat zij de banken verwijten een negatieve rol te spelen bij het failliet gaan. De kredietkraan wordt soms te snel dicht gedraaid of banken verlenen juist veel te gemakkelijk krediet aan “onkundige” ondernemers.

Volgens Blom zou van een startende ondernemer moeten worden geëist dat hij beschikt over voldoende “ondernemers-kennis”. De banken en Kamers van Koophandel zouden daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.