FNV: De Vries wil CAO in bouw afwijzen

ROTTERDAM, 1 APRIL. Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV zou sterke aanwijzingen hebben dat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) de recent afgesloten CAO in de bouw niet algemeen verbindend wil verklaren.

Dit heeft Stekelenburg vanmiddag op het congres van de Bouw- en Houtbond FNV in Groningen gezegd. De FNV overweegt naar de rechter te stappen indien De Vries de CAO in de bouwnijverheid niet algemeen verbindend verklaart.

Vorige week woensdag spraken de vakbonden en de werkgevers, verenigd in het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB), af tot een collectieve reparatie van het zogenoemde WAO-gat te komen. De circa 16.000 bedrijven in de bouwnijverheid worden op grond van deze afspraken verplicht een aanvullingsregeling aan te bieden, de 200.000 werknemers moeten er gebruik van maken. De werkgevers nemen de helft van de kosten van de WAO-reparatie, die op twee procent wordt geschat, voor hun rekening.

De CAO geldt automatisch voor de 6.000 bedrijven die bij de negen lidverenigingen van het AVBB zijn aangesloten. Ook de werknemers die zijn aangesloten bij een vakbond vallen onder de CAO. Indien De Vries de overeenkomst niet algemeen verbindend verklaart, betekent dit dat circa 10.000 bouwondernemingen niet aan de afspraken zijn gehouden. De Vries zinspeelt al enige tijd op de mogelijkheid om CAO's, waarin afspraken over collectieve compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen zijn opgenomen, niet algemeen verbindend te verklaren.

Het AVBB noemt de ontwikkelingen verontrustend. “Indien De Vries niet overgaat tot het algemeen verbindend verklaren, moeten we opnieuw met de vakbonden aan tafel zitten”, aldus hoofd arbeidsverhoudingen M. van der Endt van de AVBB. Een woordvoerder van sociale zaken zei vanochtend dat De Vries zich nog niet specifiek over de CAO in de bouwnijverheid heeft uitgelaten. De bewindsman zou eerst de reactie van het kabinet op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) afwachten. De SER sprak zich vorig jaar uit vóór het instandhouden van het algemeen verbindend verklaren.