Consument in VS niet gerust op toekomst

NEW YORK, 1 APRIL. De index van het consumentenvertrouwen is in maart met bijna 6 punten gedaald tot 62,6 (1985=100) maar de index van economische indicatoren steeg met 0,5 procent tot 153,6 (1982=100). Industriële orders stegen in februari met 1,4 procent na een daling met 1,3 procent in januari.

De index van het consumentenvertrouwen daalde voor de derde achtereenvolgende keer. Uit het cijfer, dat veel lager was dan verwacht, blijkt dat de geënquêteerden iets pessimistischer waren over de huidige economische omstandigheden dan in februari en veel somberder over het komende halfjaar.

De index voor economische indicatoren wordt gezien als barometer van de economie voor de komende zes tot negen maanden. De groei daarvan wijst op een voortgaand herstel van de Amerikaanse economie.

Het huidige indexcijfer van het consumentenvertrouwen is lager dan dat van november vorig jaar, toen er nog nauwelijks een spoor van economisch herstel te bespeuren was. President Clinton reageerde gisterochtend met te zeggen dat Amerikanen vooral ongerust zijn over de slechts werkgelegenheidssituatie van dit moment.

“Hoewel de officiële economische rapporten nog niet eensluidend zijn”, aldus Fabian Linden van de Conference Board, die maandelijks het vertrouwensonderzoek laat uitvoeren, “lijkt de plotselinge val van het consumentenvertrouwen erop te wijzen dat de langverwachte economische opleving iets van zijn elan heeft verloren. Zeker in vergelijking met vorige periodes van herstel is de huidige niet erg overtuigend. De grootste zorg van mensen lijkt nog altijd de werkloosheid te zijn.”

Het maandelijkse cijfer voor het consumentenvertrouwen is het resultaat van een onderzoek onder 5.000 huishoudens. Het is opgedeeld in vragen over de huidige situatie en over verwachtingen voor de komende zes maanden. In december waren de verwachtingen voor de komenden maanden nog hooggespannen, met een indexcijfer 103,9, maar dat is nu gedaald tot 76,8. Over het algemeen kan pas van een gezond consumentenvertrouwen worden gesproken als het cijfer boven de 85 ligt. Mogelijk is het cijfer ook ongunstig beïnvloed door plannen voor belastingverhogingen onder Clinton.

“Dit cijfer valt behoorlijk tegen”, zegt Marilyn Schaja, analist bij Donaldson, Lufkin & Jenrette. “De daling is aanzienlijk en ook hoger van de verwachtingen. Toch wil ik een voorlopig oordeel nog even opschorten want het is niet duidelijk dat het verminderde vertrouwen een factor op lange termijn zal zijn.”

Vrij algemeen verwachten analisten dat de economische groei in de VS zich de komende maanden zal voortzetten. De vrees bestaat echter wel dat de inflatie groeit. Het wachten is nu op het morgen te publiceren werkloosheidspercentage over de maand maart. Schaja is optimistisch over de werkgelegenheidscijfers en verwacht een banengroei van meer dan 150.000. Dat zou de werkloosheid met een tiende procentpunt doen dalen tot 6,9 procent van de beroepsbevolking, lager dan de verwachting op Wall Street. Een te snelle groei van de werkgelegenheid - en dus van de bestedingen - wordt als ongunstig gezien omdat dat het stijgen van inflatie in de hand werkt. Op dit moment kan door de langzame groei de inflatie beperkt blijven.