Arbeidsloon aannemers aftrekbaar

DEN HAAG, 1 APRIL. Als het PvdA-voorstel wordt aangenomen om onderhoud en andere werkzaamheden aan de eigen woning aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting, kunnen huiseigenaren daar met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar gebruik van maken. De bedoeling van de PvdA is de aftrekbaarheid voorlopig voor drie jaar, tot en met 1995, in te voeren.

Het gaat om werkzaamheden aan een woning die moeten zijn uitgevoerd door een bedrijf. Alleen het arbeidsloon (inclusief omzetbelasting) wordt volgens het voorstel aftrekbaar en niet de materiaalkosten. Bovendien geldt er een "drempel' van duizend gulden: de kosten tot aan dat bedrag zijn niet aftrekbaar. Op deze “pragmatische wijze” wil de PvdA omzeilen dat het aftrekbaar maken van de onderhoudskosten moet leiden tot een verhoging van het huurwaardeforfait. Ook geldt er een maximum van 15.000 gulden per jaar voor wat er aan aftrekbare kosten mag worden opgevoerd.

De verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van de regeling komt op de eerste plaats bij de aannemer. Die moet te werkgaan aan de hand van een model-factuur op een formulier dat hij bij de belasting kan aanvragen en dat van zijn BTW-nummer zal zijn voorzien. Op dat formulier worden gegevens als de aard van de werkzaamheden, het arbeidsloon en de materiaalkosten vermeld. Aannemer en huiseigenaar moeten vervolgens het formulier beide ondertekenen, inclusief de tekst dat de gegevens “in overeenstemming zijn met de waarheid”.

De bedenker van het plan, Kamerlid Vermeend, zegt dat op deze wijze de aftrek niet fraudegevoelig is. Anders dan vroeger wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderhoud, groot onderhoud of verbeteringswerkzaamheden.

Een voor de hand liggende fraude, dat het arbeidsloon (wel aftrekbaar) kunstmatig wordt verhoogd ten koste van de materiaalkosten (niet aftrekbaar) zal zich volgens Vermeend niet gauw voordoen. Als de aannemer op een formulier, waarop zijn BTW-nummer staat vermeld, sjoemelt met het arbeidsloon loopt hij een grote kans dat hij extra loonbelasting en sociale premies moet afdragen.

De PvdA dekt het plan financieel onder meer door de hogere opbrengsten die van het huurwaardeforfait worden verwacht. De belastingdienst is begonnen met een actie om de opgegeven waarde van eigen woningen extra te controleren; verwacht wordt dat dit de schatkist op korte termijn 200 miljoen gulden oplevert.