Winst Kempen daalt tot 5,4 miljoen gulden

ROTTERDAM, 31 MAART. Kempen & Co heeft over 1992 een winstdaling moeten incasseren van 28 procent tot 5,4 miljoen gulden. Dit heeft de bank vanmorgen meegedeeld. Directievoorzitter J. Krant noemde het winstniveau "onaanvaardbaar laag'.

De inkomsten van Kempen daalden vorig jaar van 30,7 miljoen gulden naar 24,8 miljoen gulden. De interestbaten van Kempen stegen van 6,2 miljoen gulden naar 7,1 miljoen gulden, grotendeels door een eenmalige rente-inkomste. De provisie- en marge-inkomsten van Kempen daalden met 14 procent. Reden hiervoor zijn volgens de bank de gedaalde marges in de aandelen- en obligatiehandel, die niet werden gecompenseerd door een stijging van het handelsvolume. Bij vermogensbeheer en beleggingen verbeterde het resultaat, maar de vooruitgang werd teniet gedaan door de corprate finance-activiteiten, die lijden onder de teruggelopen emissie-activiteiten op de Amsterdamse Effectenbeurs.

De lasten daalden met een miljoen gulden tot 19 miljoen gulden.

Voor het lopende jaar verwacht de directie van Kempen een verbetering van de resultaten, met name door hogere provisie-inkomsten en kostenbesparingen bij de bank. De directie van Kempen benadrukte dat door de schaalvergroting en internationalisering van de Nederlandse financiële markten de resultaten bij veel kleinere en middelgrote deelnemers onder druk staan. "Op termijn blijven zo'n twintig spelers over'. Krant zei dat Kempen & Co "met het oog op ontwikkelingen in de sector open staat voor samenwerking'. Anderzijds stelde de directievoorzitter vanmorgen dat in 1992 de overname van enkele beurspartijen door Kempen is onderzocht. De bank zag daar van af omdat de overnames vooralsnog niet zouden leiden tot een rendementsverbetering. Per aandeel daalde de winst van o,60 gulden naar 0,91 gulden. Kempen handhaaft het dividend op 0,50 gulden per aandeel.