VNG kraakt kabinetsplan kunstenaars

DEN HAAG, 31 MAART. Het kabinetsplan om kunstenaars in de bijstand om te scholen als ze binnen een jaar niet zelfstandig hun brood kunnen verdienen, is "moeilijk uitvoerbaar', "ondoordacht', en "negatief' voor de hele kunstsector. Dit schrijft de Vereniging van Negerlandse Gemeenten (VNG), na overleg met de directies van de Sociale Diensten (Divosa), aan de Tweede Kamer.

In verband met de aanscherping van de nieuwe bijstandswet, mogen kunstenaars niet langer dan een jaar gebruik maken van de bijstand. Sociale Zaken en WVC maken een uitzondering voor 1200 veelbelovende beeldende kunstenaars die een bijstandsvervangend stipendium ontvangen. "Volstrekt onvoldoende' vindt de VNG deze uitzondering. Het lost het probleem voor de gemeentelijke sociale diensten niet op van de volgens de VNG 10.000 (niet alleen beeldende) kunstenaars die nu bijstandsafhankelijk zijn.

De VNG pleit voor een bredere aanpak, waarbij alle scheppende kunstenaars in de bijstand vijf jaar de tijd krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen "in het beroep waarvoor ze zijn opgeleid'.

Daarnaast wil de VNG een speciale regeling voor oudere kunstenaars, die hun hele werkzame leven al van regelingen als de BKR gebruik mochten maken, en zich nu ineens zouden moeten omscholen. Het gaat om zeker 1500 kunstenaars, aldus de VNG.

Overigens vraagt de VNG, net als het Voorzieningfonds voor Kunstenaars, dat maandag een plan voor een basisbeurs voor kunstenaars van 75 procent van de bijstandsuitkering bekend maakte, een nader onderzoek naar hoeveel kunstenaars er nu exact van de bijstand gebruik maken.

Ook de kunstenaarsorganisaties, de Federatie en Kunstenbond FNV, hebben een alternatief plan ingediend: een aparte regeling voor kunstenaars binnen de bijstand, waarbij ze in zes jaar moeten bewijzen zelfstandig te kunnen bestaan. Staatssecretaris Ter Veld (SoZaWe) heeft dat plan inmiddels afgewezen. De kunstenaarsorganisaties gaan protestbijeenkomsten tegen het kabinetsvoorstel organiseren, op 5 april in Enschede, 6 in Utrecht, 13 in Arnhem, 19 in Eindhoven, 20 in Groningen, 26 Amsterdam en 27 april in Rotterdam.